Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης &
Οικονομίας στο Τομέα της Ναυτιλίας

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Ναυτιλιακά στην καρδιά των Βορείων και Νοτίων προαστίων! Ως επαγγελματίας, το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας, κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις ναύλωσης, μίσθωσης, ναυτασφαλίσεων, αγοροπωλησίας και λειτουργίας ενός πλοίου, καθώς επίσης γνωρίζει το πλαίσιο των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Οι γνώσεις του Στελέχους στα Ναυτιλιακά ζητήματα του δίνει τη δυνατότητα να αναλάβει υψηλές αρμοδιότητες στη διοίκηση μιας ναυτιλιακής εταιρείας, να κατευθύνει το προσωπικό και να διαπραγματευτεί με επιτυχία οικονομικά και διοικητικά ζητήματα..

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τους κανόνες που διέπουν τη ναυσιπλοΐα.

Διαχειρίζονται με τις διαδικασίες ναυλώσεων, αγοραπωλησιών, ναυτασφαλίσεων

Ασχολούνται με κρατήσεις- εκδόσεις εισιτηρίων, εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο

Αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη λειτουργία των ναυτιλιακών εταιριών

Διαχειρίζονται ενέργειες του πλοίου όπως φόρτωση-εκφόρτωση ναυτολόγηση πληρώματος

Ρυθμίζουν την ομαδοποίηση φορτίων στο πλοίο (container)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
• Οργανισμούς Λιμένος, Λιμενικά Ταμεία, Ν.Α.Τ., Τ.Ε.Ν.Ε. κ.τ.λ.
• Ναυτικό Επιμελητήριο
• Ναυτικά Πρακτορεία
• Ναυτικά σωματεία
• Γραφεία ναυλώσεων πλοίων ή αγοραπωλησιών πλοίων
• Πρακτορεία Θαλάσσιου Τουρισμού
• Πρακτορεία Εξαγωγικού Εμπορίου
• Εταιρείες θαλάσσιας ασφάλισης
• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
• Ναυπηγεία, Διυλιστήρια
• Πλοία ως σύνδεσμοι παραλαβής φορτίου

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες εγγραφές από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και διευκολύνσεις αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

 • Καλωσορίζουμε τους νέους σπουδαστές με ένα Tablet

  Καλωσορίζουμε τους σπουδαστές μας και τους παρέχουμε ένα tablet με βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σπούδασε Ναυτιλιακά δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου και απέκτησε Κρατικό Δίπλωμα! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης των ναυτιλιακών εταιρειών και τρόπους πρακτόρευσης τους. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες διαθέτουν ευρεία και ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων της ναυτιλίας και κρίνονται ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία σε κάθε αρμοδιότητα που θα αναλάβουν.

Εξάμηνο Α’

Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών


Αγγλικά


Τεχνική ναυτιλιακών εργασιών


Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος


Τεχνολογία καυσίμων


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών


Αγγλικά


Τεχνική ναυτιλιακών εργασιών


Ναυτιλιακή οικονομική & πολιτική


Ναυτικό δίκαιο


Επιβατηγός ναυτιλία


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Αγγλικά


Δίκαιο της θαλάσσης


Ναυλώσεις- αγοροπωλησίες


Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων


Ναυτασφάλιση


Ναυτιλιακή οικονομική & πολιτική


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Αγγλικά


Δικαιο της θαλάσσης


Ναυλώσεις- αγοροπωλησίες


Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων


Ναυτιλιακή λογιστική


Οργάνωση γραφείου αποθήκη- αρχείο


Διανεμητική εργασία


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

* Υποχρεωτικά Πεδία

Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

© Copyright - IEK MASTER