Ειδικότητα Τεχνικός Δασικής Προστασίας: Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Υγρότοπο της Βραυρώνας

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Τεχνικός Δασικής Προστασίας του ΙΕΚ Master, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους  επισκέφτηκαν  για πρώτη φορά τον υγρότοπο της Βραυρώνας, περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως “Ειδική Ζώνη Διατήρησης” του Ευρωπαϊκού δικτύου “Natura 2000”.

Ο υγρότοπος της Βραυρώνας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Αττικής, αφενός λόγω της πλούσιας χλωρίδας και της πληθώρας βιοτόπων που περιλαμβάνει, κι αφετέρου λόγω της ορνιθοπανίδας που φιλοξενεί ή τροφοδοτεί με τροφή και ανάπαυση.

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της Δασικής ήρθαν αντιμέτωποι με προκλήσεις που θα συναντήσουν μετέπειτα στην εργασία τους. Παρατήρησαν και αναγνώρισαν είδη χλωρίδας και ορνιθοπανίδας, εντόπισαν πιέσεις και απειλές κατά του υγροτόπου και συζήτησαν με ειδικούς επιστήμονες για τη σημαντικότητα ύπαρξης και διατήρησης τέτοιων οικοσυστημάτων καθώς επίσης και τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που τα απειλούν.

Πιο συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκαν: 

  • Εκπαιδευτική περιήγηση στον υγρότοπο
  • Εκπαιδευτική περιήγηση σε ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι, προσβάσιμο και σε άτομα με μειωμένη όραση
  • Υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Παρατήρηση πουλιών και χλωρίδας

Στόχοι της επίσκεψης ήταν:

  • Η αναγνώριση των διαφόρων τύπων οικοσυστημάτων που συντελούν τον υγρότοπο
  • Η αναγνώριση φυτικών ειδών και η ανάδειξη των λειτουργιών τους και της οικολογικής τους αξίας
  • Η αναγνώριση των ειδών ορνιθοπανίδας
  • Η αναγνώριση ασθενειών, προσβολών και απειλών σε φυτικά είδη και συνολικά στον βιότοπο
  • Η αντικειμενική προσέγγιση, διαχείρισης πολύπλοκων οικοσυστημάτων, όπως οι υγρότοποι

Δείτε το σχετικό φωτογραφικό υλικό: