Αποφοίτηση με Επιτυχία: Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΜΑSTER έλαβαν την Επιδότηση της Πρακτικής τους Άσκησης

Με μεγάλη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων μας που συμμετείχαν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Κωδικός ΟΠΣ: 5131399).

Την Τρίτη 19/09/2023, μια στιγμή πραγματικής χαράς, καθώς οι σπουδαστές μας έλαβαν την επιδότηση της πρακτικής τους και έτσι ο τραπεζικός λογαριασμός τους αυξήθηκε κατά μέσο όρο με 3400€ – 3800€!

Το ΙΕΚ MASTER σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επιδοτούμενης πρακτικής παρείχε στους σπουδαστές του πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη στην υλοποίηση των διαδικαστικών συμμετοχής που όρισε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η αφοσίωσή μας σε αυτήν την διαδικασία αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσής μας να υποστηρίζουμε την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών μας.