ΙΕΚ Master Ναυτιλιακό Forum Άμστερνταμ

Το IEK MASTER στο Ναυτιλιακό Φόρουμ της Ολλανδίας

Το  IEK MASTER, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση, συμμετέχει στο Ναυτιλιακό Φόρουμ με θέμα «Κρίση, Avάκαμψη και Καινοτομία στην Ελληνική Ναυτιλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2019 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Η παρουσία του οργανισμού MASTER στο Ναυτιλιακό Φόρουμ της Ολλανδίας, συμπεριλαμβάνεται στο  γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής της στόχευσης ως προς την υποστήριξη του τομέα της Ναυτιλίας, δεδομένου της πολύχρονης εμπειρίας στην παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένων γνώσεων  υψηλού επιπέδου στον ναυτιλιακό κλάδο.

Μια σύντομη περιγραφή για τη θεματολογία του Φόρουμ

Κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, το μέγεθος του ελληνικού εμπορικού στόλου μειώθηκε δραματικά. Οι ναυτικοί που επέζησαν από τον πόλεμο παρέμειναν άνεργοι και πολλοί μετανάστευσαν στο εξωτερικό, καθώς οι πλοιοκτήτες έμειναν με λίγα μόνο επιχειρησιακά πλοία. Κατά συνέπεια, λίγο μετά το τέλος του πολέμου, ζητήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να χορηγήσει τη χρήση 100 πλοίων τύπου Liberty που κατασκευάστηκαν για τον πόλεμο. Αυτά τα 100 φορτηγά πλοία έπρεπε να αποτελέσουν το κλειδί για την ανάπτυξη ενός νέου ελληνικού στόλου.

Το IEK MASTER στο Ναυτιλιακό Φόρουμ

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, οι ζητήσεις κατασκευής πλοίων   από τους Έλληνες  αυξήθηκαν και το 1956, κατά την κρίση του Σουέζ, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατείχαν σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας χωρητικότητας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που κάποτε ήταν εγκατεστημένες στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μεταφέρθηκαν σταδιακά στον Πειραιά. Το ελληνικό κράτος βοήθησε με τη θέσπιση νόμων να επαναγκατασταθεί  η ελληνική σημαία στα ελληνικά πλοία, με αποτέλεσμα να ευδοκιμήσει η ελληνική οικονομία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν οι πυροσβέστες της καινοτομίας στη ναυτιλία και άνοιξαν το δρόμο για την έξοδο από μια παγκόσμια εμπορική κρίση.