Μεταγραφή σε Ιεκ Άρθρο

Μετεγγραφή σε ΙΕΚ: Μία εύκολη διαδικασία για να βρεις αυτό που σου αξίζει!

Σκέφτεσαι να κάνεις μετεγγραφή από ένα Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ σε κάποιο άλλο;

Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να σε ώθησαν σε αυτή την απόφασή ενδεχομένως είναι: Η μεγάλη απόσταση του σπιτιού σου από το Ινστιτούτο, η δυσαρέσκειά σου ως προς το επίπεδο των Σπουδών, η άσχημη συνεργασία με τους καθηγητές ή τους συμφοιτητές σου κτλ.

Σας ενημερώνουμε παρακάτω για την διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσετε!

Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό μπορούν να αιτηθούν και να μετεγγραφούν σε IEK διαφορετικό από αυτό της φοίτησης τους.

Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου τους και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης τους (χειμερινό ή εαρινό).

Ο καταρτιζόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί.

Προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε.

Το ΙΕΚ στο οποίο παρακολουθούσε υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του.

Η εγγραφή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη του εξαμήνου.

Αντίστοιχα εάν κάποιος ολοκληρώσει και τα δυο εξάμηνα σε ένα ΙΕΚ και επιθυμεί μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο.

Η κατάταξη γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού σπουδών, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

Το παραπάνω είναι αρκετά σημαντικό γιατί μπορεί ένας σπουδαστής με άλλα δυο εξάμηνα φοίτησης να πάρει πτυχίο και σε μια ακόμα ειδικότητα

Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να μετεγγραφούν αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς τους.

Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη ΓΓΔΒΜ.

Εκεί εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της ΓΓΔΒΜ.

Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος

Οι καταρτιζόμενοι με την έναρξη του νέου εξαμήνου καταρτίζονται στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο μετεγγράφησαν.

Όπου και διαβιβάζονται οι ατομικοί φάκελοι και τα λοιπά στοιχεία της κατάρτισης, φωτοαντίγραφα των οποίων φυλάσσονται σε αρχείο μετεγγραφομένων στο Ι.Ε.Κ. από το οποίο προέρχονται.

Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μεταγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι παραμένουν στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο είναι γραμμένοι.

Όταν η μεταγραφή τους εγκριθεί , η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. αποστέλλει στο Ι.Ε.Κ. όπου μεταγράφονται, τα στοιχεία κατάρτισης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης των καταρτιζομένων.

Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.
Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.

Διαλέγω μετεγγραφή στο ΙΕΚ MASTER γιατί:

Υπερσύγχρονες Δομές

Τα εργαστήρια αποτελούν χώρους πλαισιωμένους με σύγχρονες τεχνολογικές και εργαστηριακές συσκευές που προσομοιώνουν άριστα την πρακτική άσκηση.

Για τη επικοινωνία και συνεργασία με τα στελέχη του ομίλου μας κι με το σύνολο των εκπαιδευτικών μας.

Υπάρχουν σαφείς διδακτικοί στόχοι.

Οι εκπαιδευτές μας είναι αξιόλογα στελέχη της ελληνικής αγοράς εργασίας που μεταφέρουν και μέσα στη τάξη το κλίμα της αγοράς.

Στο ΙΕΚ MASTER μαθαίνεις πολλά, γνωρίζεις ανθρώπους, κάνεις φιλίες και παρέες.

Είναι οργανωμένο και όλα λειτουργούν με συνέπεια και ακρίβεια.

Υπάρχει ασφάλεια, εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μεταφοράς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, Λεωφορεία) και άνετοι χώροι πάρκινγκ.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μία πραγματική Εμπειρία Μάθησης!

Δείτε τα ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΜASTER EΔΩ:

Γιατί επιλέγω ΙΕΚ ΜASTER