ΙΕΚ ΜASTER: Συμμετόχη σε Πρόγραμμα Εrasmus+για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι αξιολογήθηκε και  εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) το Σχέδιο Κινητικότητας του Ι.Ε.Κ. MASTER  για τις  ειδικότητες Τεχνικός Δασικής Προστασίας  και Αρχιτεκτονική  Τοπίου με τίτλο «Ενσωματώνοντας σύγχρονα Ευρωπαϊκά μέτρα αποφυγής κινδύνων στα δασικά οικοσυστήματα-Καινοτόμες μέθοδοι σχεδιασμού, κατασκευής & συντήρησης έργων μηχανικής πρασίνου σε υποβαθμισμένα αστικά περιβάλλοντα.»

Το σχέδιο διακρατικής κινητικότητας σε χώρες συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει να εκσυγχρονίσει το σύστημα εκπαίδευσης και να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και την ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη κατάρτισή τους στο επιστημονικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Πιο συγκεκριμένα οι Στόχοι του Σχεδίου Κινητικότητας  για τους  σπουδαστές του IEK Master είναι εξής:

  • Να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες ΤΠΕ καθώς και να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές στις Τεχνολογικές Εφαρμογές και Εγκαταστάσεις σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος και στην προστασία των δασών.
  • Να εντάξουν τρόπους διαχείρισης τοπίου (αστικού και δασικού) από επαγγελματίες μιας ευρωπαϊκής χώρας.
  • Να προτείνουν παρεμβάσεις που να εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη πρακτική τους άσκηση σε πραγματικές συνθήκες αστικού υποβαθμισμένου τοπίου.
  • Να υιοθετήσουν σύγχρονα Ευρωπαϊκά μέτρα αποφυγής κινδύνων στα δασικά οικοσυστήματα μέσα από τη πρακτική τους άσκηση σε πραγματικές συνθήκες δασικού πεδίου.
  • Να ενισχυθούν στην διαπολιτισμική τους επικοινωνία, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την απόκτηση ευρωπαϊκής διάστασης.

Πώς οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα συμβάλουν στους στόχους του προγράμματος;

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα συμβάλλουν ως προστιθέμενη αξία στην παροχή ποιοτικότερης επαγγελματικής κατάρτισης στο ΙΕΚ και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων παρέχοντας τη δυνατότητα, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την πρακτική άσκηση και τα βιωματικά εργαστήρια (Workshop) να εξοικειωθούν σε σύγχρονες τεχνικές αποφυγής κινδύνων των δασικών οικοσυστημάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και παράλληλα να ευαισθητοποιηθούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε υποβαθμισμένα αστικά περιβάλλοντα βοηθώντας τους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν σύγχρονες μεθόδους στην αποκατάσταση και διαχείριση του τοπίου βάσει της αειφόρου ανάπτυξης στον αστικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.