Σεμινάρια Ναυτιλίας

Workshops Ναυτιλίας: Η Ναυτιλία είναι το μέλλον και είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε αυτό!

Η Ναυτιλία είναι η σημαντικότερη Βιομηχανία της Ελλάδας και οι επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει στα Στελέχη της είναι μοναδικές!

Το ΙΕΚ MASTER έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες με ενεργούς επαγγελματίες του Ναυτιλιακού Κλάδου, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική & ακαδημαϊκή εμπειρία στα συστήματα απαιτήσεων των διεθνών κανονισμών και διεθνών πρακτικών που χρειάζεται μια ναυτιλιακή εταιρεία για υψηλό Quality & Safety.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στα Workshops που υλοποιούμε στις δομές μας στην Αττική και να αποκτήσετε ουσιαστικές γνώσεις & δεξιότητες στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε:

 • Σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ουσιαστικές & βασικές γνώσεις για τον κλάδο της Ναυτιλίας
 • Ανέργους ή Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να απασχοληθούν επαγγελματικά με τη Ναυτιλία ως στελέχη και θέλουν να σχηματίσουν μία ξεκάθαρη εικόνα για το χώρο
 • Σπουδαστές Οικονομικών, Ναυτιλιακών & Νομικών Σχολών
 • Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών
 • Μαθητές Ναυτικών Λυκείων
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τον υπέροχο κόσμο της Ναυτιλίας!

Σημαντικές Πληροφορίες

 • Στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης Κε.Δι.Βι.Μ. Επιπέδου 2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Δυνατότητα Προώθησης Βιογραφικών σε 7.000 Ελληνικές & Πολυεθνικές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Επαγγελματικής  Σταδιοδρομίας  και Εύρεσης Εργασίας του ΙΕΚ MASTER)

Διάρκεια & Κόστος

 • Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί & ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα σε διάστημα 5 διδακτικών ωρών
 • Το Κόστος του κάθε Προγράμματος είναι 50€
 • Το Κόστος του κάθε Προγράμματος για Φοιτητές -όλων των ειδικοτήτων-, Μαθητές Ναυτικών Λυκείων  & Ανέργους είναι 30€
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας στα προγραμματισμένα τμήματα

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9966992

Προγραμματισμένα Workshops Ναυτιλίας για Νοέμβριο – Δεκέμβριο

Επιλέξτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο τέλος της σελίδας για να κατοχυρώσετε τη θέση σας.

Fundamentals for Public Relations Practitioners – Δημόσιες Σχέσεις για Επαγγελματίες

Οι Δημόσιες Σχέσεις για ένα Οργανισμό και ειδικά για μια Ναυτιλιακή Εταιρεία είναι πολύ σημαντικές και εξαρτώνται σημαντικές συμφωνίες από αυτές καθώς και η εικόνα που επιβάλλεται να έχει μια εταιρεία στην αγορά με την προβολή της.

Η Διαχείριση της Εικόνας και της φήμης μιας εταιρείας είναι σημαντικότατη αφού από αυτή τη διαχείριση αυξάνει τα κέρδη της.

Οι δημόσιες σχέσεις για επαγγελματίες είναι επίσης σημαντικές στις περιπτώσεις της Ναυτιλίας που αφορά στην Κρουαζιέρα και τα Ε/Γ Πλοία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει ικανούς/ές ήδη στελέχη Ναυτιλιακών και άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Αγορά με το να τους μάθει τους τρόπους, τις μεθόδους και τις δυνατότητες να αξιοποιούν τις δημόσιες σχέσεις για την εταιρεία, αλλά και για τους ίδιους.

Plan & Implement a Public Relations Plan – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων

Το Πρόγραμμα στοχεύει να εξειδικεύσει τα στελέχη της Ναυτιλίας και αυτούς που επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτή σε αποτελεσματικούς τρόπους και μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων.

Αναπτύσσονται Στρατηγικές και Πολιτικές που μεγιστοποιούν τα κέρδη μιας εταιρείας προβάλλοντας με ορθές πρακτικές τις παροχές μιας εταιρείας.

Communication Skills – Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Το Πρόγραμμα  στοχεύει, στο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση, διοίκηση, παρακίνηση και ανάπτυξη δυναμικής του ανθρώπινου δυναμικού μιας ναυτιλιακής εταιρείας ή οργανισμού.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω οφέλη, απαιτείται η συνεχής ανάπτυξη των επικοινωνιακών τεχνικών και δεξιοτήτων με τη συνδρομή των οποίων τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και συνεργασίες,

Ταυτόχρονα, οφείλουν να είναι σε θέση να βελτιώνουν και να αυξάνουν τη δυναμική τους στη διαμόρφωση ηγετικών προσωπικοτήτων, ώστε να προστατευθεί η ιεραρχία της ναυτιλιακής εταιρείας και των πλοίων τους.

Negotiations –Διαπραγματεύσεις

Διαπραγμάτευση είναι κάθε μορφής επικοινωνία με την οποία επιδιώκεται να επιτευχθεί έγκριση, συγκατάθεση ή δραστηριοποίηση κάποιου άλλου.

Το πρόγραμμα θα εξειδικεύσει τους εκπαιδευόμενους στις Στρατηγικές των Διαπραγματεύσεων, τα στάδια των διαπραγματεύσεων και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο καταρτιζόμενος θα κατανοήσει τον ρόλο του Διαπραγματευτή δίνοντας προστιθέμενη αξία στις δεξιότητές του στην αγορά εργασίας.

Maritime Resources Management – Διοίκηση Ναυτιλιακών Πόρων

Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων, ειδικά στη Ναυτιλία, είναι από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ενός Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Θεωρείται μάλιστα ο Βασικός Πυλώνας της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης του κόστους μιας Εταιρείας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να εξειδικεύσει τα στελέχη των Ναυτιλιακών Εταιρειών, αλλά και εκείνους που επιθυμούν να εισέλθουν δυναμικά στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού με καινοτόμα Μοντέλα Διοίκησης.

Τα στελέχη αυτά είναι σε θέση να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του προσωπικού και την ίδια στιγμή να προσφέρουν δυναμικό κίνητρο στην προσωπική και εργασιακή ανάπτυξη του προσωπικού.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας & κατοχυρώστε τη θέση σας


  * Υποχρεωτικά πεδία