Σεμινάρια Effective Communication Skills in Shipping Industry

Effective Communication Skills in Shipping Industry

Στο παρόν πρόγραμμα διδάσκεται η σημασία, η σπουδαιότητα και η αξία των ρητορικών και επικοινωνιακών τεχνικών, προκειμένου να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί σε σωστά πλαίσια η διοίκηση και η οργάνωση των επιχειρήσεων.

Ακόμη, απώτερος στόχος είναι να βελτιωθούν και να αυξηθούν τα προσόντα του ηγέτη, ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί. Θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν σωστά μηνύματα, κώδικες και σημεία μέσω διαδικτύου, να αποκωδικοποιούν τη γλώσσα του σώματος και να κατανοούν τα βασικά στοιχεία του ενδυματολογικού κώδικα στο πεδίο της ηγεσίας και της διοικητικής ιεραρχίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων
 • Τη διαχείριση των κρίσεων και συγκρούσεων, καθώς και του πλήθους

Κατανοεί:

 • Τη σημασία της ρητορικής και των τεχνικών της στην επικοινωνία
 • Τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του Ηγέτη και τη σπουδαιότητα της ηγεσίας
 • Τη σπουδαιότητα του προφορικού λόγου με την αξιοποίηση επιχειρημάτων
 • Τους βασικούς στόχους μιας ποιοτικής επικοινωνίας
 • Την ανάπτυξη και βελτίωση της δημιουργικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς και στάσης

Είναι ικανός/η να:

 • Επικοινωνεί με συναδέλφους σε επίπεδο συνεργασίας
 • Προλαμβάνει επικοινωνιακές συγκρούσεις
 • Λαμβάνει ουσιαστικές αποφάσεις
 • Ηγείται ομάδων για την ορθή εκπλήρωση αποφάσεων
 • Μπορεί να αποφασίζει
 • Διαχειρίζεται διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμικές και Θρησκευτικές αντιλήψεις

Syllabus / Διδακτέα Ύλη

 • Σημασία της Ρητορικής- Ο ρήτορας ως πρότυπο του ηγέτη
 • Μορφές επιχειρηματολογίας
 • Τεχνική της Πειθούς-Δημόσια Ομιλία
 • Ρητορική και Επικοινωνία
 • Ρητορική και Σημειωτική
 • Οπτική Ρητορική
 • Σχολές-Μοντέλα Επικοινωνίας-Τεχνικές
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Η Επικοινωνία ως δίαυλος στην αλληλεπίδραση μηνυμάτων
 • Γλώσσα του σώματος
 • Ενδυματολογικός-Υφολογικός κώδικας

 • Ο Όμιλος MASTER έχει Πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας
 • Τα Επαγγελματικά Σεμιναριακά Προγράμματα παρέχονται και με τη μορφή E-Learning (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση) από Πιστοποιημένες Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Συμβατές με Πανευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Περιποίηση Άκρων & Ονυχοπλαστική με Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε Πιστοποιημένες Εργαστηριακές Υποδομές συνολικής εκτάσεως 400 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια και 350 τμ στα Νότια Προάστια με τη συνεργασία του ΙΕΚ MASTER
 • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατέχει στρατηγικές θέσεις σε όλους τους Κλάδους της Εργασίας
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους Σπουδαστές
 • Προνομιακές τιμές και Εκπτώσεις σε Καταρτιζόμενους που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • ΑμεΑ
  • Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
  • Άνεργοι
  • Επιλογή Συνδυαστικών Σεμιναριακών Πακέτων

Ο Όμιλος ΜASTER Διατηρεί 15 Υποκαταστήματα και Απασχολεί 120 Στελέχη σε όλη την Ελλάδα

Nail Art

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2ου Επιπέδου Εθνικής εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1073
 • Πιστοποίηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του ΥΔΤ & ΠΠ για παροχή εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 27001 το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)
 • Πιστοποίηση ISO 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Πλατφόρμες για On Line παρακολούθηση των σεμιναρίων σε μορφή E-LEARNING

Πάνω από 15.000 καταρτιζόμενοι έχουν επωφεληθεί από την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση που παρέχει η MASTER

Nail Art

 • Δυνατότητα συμμετοχής μέσω Τηλεκατάρτισης
 • Δυνατότητα ένταξης σε ταχύρυθμο Πρόγραμμα
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προνομιακές Εκπτώσεις σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
 • Δωρεάν Σημειώσεις
 • Τα βασικά υλικά της πρακτικής εξάσκησης παρέχονται
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα με πραγματικά μοντέλα
 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται στα άρτια εξοπλισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια του ΙΕΚ ΜASTER, στα Βόρεια και στα Νότια προάστια

Το σεμινάριο δύναται να επιδοτηθεί μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ των επιχειρήσεων

O Όμιλος MASTER έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας