Σεμινάρια Leadership Managerial

Leadership Managerial Skills in Shipping

Στο παρόν Πρόγραμμα Εξειδίκευσης μελετώνται τα μοντέλα ηγεσίας και τα τεχνικά εργαλεία που χρειάζονται τα στελέχη που αναζητούν να βελτιστοποιήσουν τα ηγετικά και διοικητικά τους προσόντα ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί ηγέτες σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Επίσης μελετώνται οι δυναμικές των διαφορετικών ταυτοτήτων και πως αυτές επιδρούν στον εργασιακό χώρο. Mε ποιούς τρόπους, μεθόδους και τεχνικές επιτυγχάνεται η διαχείριση της ετερότητας, με σκοπό την επίτευξη στόχων, που έχουν ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελαχιστοποίηση της ζημίας για την επιχείρηση. Τέλος εξετάζονται οι τρόποι επίτευξης της μέγιστης εταιρεία αποδοτικότητας παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού , διαμορφώνοντας μια κουλτούρα συνεργασίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Την σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας στο ναυτιλιακό περιβάλλον
 • Τις μεθόδους λήψεως αποφάσεων και αποφυγής σύγκρουσης στην ναυτιλία

Κατανοεί:

 • Τις ανάγκες των ατόμων και των πληρωμάτων στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας
 • Την κατεύθυνση που οφείλει να χαράξει για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλιακής εταιρείας

Είναι ικανός/η να:

 • Λαμβάνει κρίσιμες και επείγουσες οργανωτικές αποφάσεις
 • Αντιλαμβάνεται τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης και να τις εφαρμόσει
 • Αυξήσει την δύναμη και την επιρροή του
 • Διαπραγματευτεί σε μία ναύλωση
 • Αντιληφθεί και να συναισθάνεται τις διαφορετικές κουλτούρες, αντιλήψεις και πρακτικές των πολιτισμικών κοινοτήτων, μέσα από τις δικές τους ιδιαιτερότητες
 • Σχεδιάσει πλάνα προώθησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και επίλυσης των διαφορών

Syllabus / Διδακτέα Ύλη

 • Στρατηγικές Επιρροής στην Ναυτιλία
 • Δυναμικές Λήψης αποφάσεων Ηγέτη
 • Coaching ναυτιλιακής εταιρείας
 • Προφίλ ναυτιλιακής ηγεσίας
 • Στρατηγική ηγεσίας στην αντιμετώπιση κρίσεων
 • Η ισχύς της Επιχειρηματικής Αλλαγής
 • Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων στην Ναυτιλία
 • Λήψη Αποφάσεων και Διαφορετικότητα Πληρωμάτων
 • Δημιουργική Ηγεσία στην ναυτιλιακή επιχείρηση
 • Μοντέλα Διαχείρισης της Ηγεσίας
 • Η γνώση και η ταυτότητα ως δυναμικό εργαλείο της Ηγεσίας

 • Ο Όμιλος MASTER έχει Πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας
 • Τα Επαγγελματικά Σεμιναριακά Προγράμματα παρέχονται και με τη μορφή E-Learning (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση) από Πιστοποιημένες Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Συμβατές με Πανευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Περιποίηση Άκρων & Ονυχοπλαστική με Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε Πιστοποιημένες Εργαστηριακές Υποδομές συνολικής εκτάσεως 400 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια και 350 τμ στα Νότια Προάστια με τη συνεργασία του ΙΕΚ MASTER
 • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατέχει στρατηγικές θέσεις σε όλους τους Κλάδους της Εργασίας
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους Σπουδαστές
 • Προνομιακές τιμές και Εκπτώσεις σε Καταρτιζόμενους που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • ΑμεΑ
  • Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
  • Άνεργοι
  • Επιλογή Συνδυαστικών Σεμιναριακών Πακέτων

Ο Όμιλος ΜASTER Διατηρεί 15 Υποκαταστήματα και Απασχολεί 120 Στελέχη σε όλη την Ελλάδα

Nail Art

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2ου Επιπέδου Εθνικής εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1073
 • Πιστοποίηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του ΥΔΤ & ΠΠ για παροχή εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 27001 το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)
 • Πιστοποίηση ISO 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Πλατφόρμες για On Line παρακολούθηση των σεμιναρίων σε μορφή E-LEARNING

Πάνω από 15.000 καταρτιζόμενοι έχουν επωφεληθεί από την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση που παρέχει η MASTER

Nail Art

 • Δυνατότητα συμμετοχής μέσω Τηλεκατάρτισης
 • Δυνατότητα ένταξης σε ταχύρυθμο Πρόγραμμα
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προνομιακές Εκπτώσεις σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
 • Δωρεάν Σημειώσεις
 • Τα βασικά υλικά της πρακτικής εξάσκησης παρέχονται
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα με πραγματικά μοντέλα
 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται στα άρτια εξοπλισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια του ΙΕΚ ΜASTER, στα Βόρεια και στα Νότια προάστια

Το σεμινάριο δύναται να επιδοτηθεί μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ των επιχειρήσεων

O Όμιλος MASTER έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας