Σεμινάρια Leadership Teamworking

Leadership Teamworking Skills in Shipping – LMT

Τα αποτελεσματικά στελέχη μιας Εταιρείας καλούνται να είναι αποδοτικά και παραγωγικά στην παρακίνηση και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και πληρώματός τους, κάνοντας χρήση των μεθόδων διοίκησης, των χαρισμάτων τους και των τεχνικών επικοινωνίας.

Παρακίνηση είναι η προθυμία του προσωπικού να καταβάλει την απαραίτητη προσπάθεια για να υλοποιηθούν οι στόχοι της εταιρείας. Το πόσο πρόθυμος είναι εξαρτάται από το πόσο μπορεί η προσπάθεια αυτή να ικανοποιήσει μία προσωπική του ανάγκη.
Δηλαδή αν δεν τον ευχαριστεί εσωτερικά και δεν την βρίσκει ελκυστική, η προσπάθειά του δεν θα είναι αποτελεσματική.

Ο Ηγέτης πρέπει να αναζητεί ποιές ανάγκες θέλει να ικανοποιήσει το προσωπικό του ώστε να εργάζεται αποδοτικά και παραγωγικά. Το πρόγραμμα εισάγει  τους συμμετέχοντες στους τρόπους, τις μεθόδους και τις πρακτικές που τους καθιστούν ικανούς  να είναι αποδοτικός και αποτελεσματικοί στην Διοίκηση και κινητοποίηση της ομάδος τους.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Την σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας στο εργασιακό περιβάλλον και το πώς κτίζεται μια ομαδική σχέση με στόχους
 • Τις μεθόδους λήψεως αποφάσεων και αποφυγής σύγκρουσης μεταξύ της ομάδας

Κατανοεί:

 • Τις ανάγκες των ατόμων στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας
 • Την κατεύθυνση που οφείλει να χαράξει για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας

Είναι ικανός/η να:

 • Λαμβάνει κρίσιμες και επείγουσες οργανωτικές αποφάσεις
 • Αντιλαμβάνεται τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και να τις εφαρμόσει
 • Αυξήσει την δύναμη και την επιρροή του και την επιρροή στην ομάδα
 • Διαπραγματευτεί
 • Αντιληφθεί και να συναισθάνεται τις διαφορετικές κουλτούρες, αντιλήψεις και πρακτικές των πολιτισμικών κοινοτήτων, μέσα από τις δικές τους ιδιαιτερότητες
 • Σχεδιάσει πλάνα προώθησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και επίλυσης των διαφορών μέσα στην ομάδα

Syllabus / Διδακτέα Ύλη

 • Αποτελεσματική ηγεσία στο εργασιακό περιβάλλον
 • Πώς κτίζουμε μια ομαδική σχέση με στόχους
 • Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και αποφυγής σύγκρουσης μεταξύ της ομάδας
 • Χάραξη και επίτευξη των στόχων της εταιρείας
 • Λήψη κρίσιμων και επειγουσών οργανωτικών αποφάσεων
 • Διαπραγματεύσεις
 • Επίλυση Διαφορών
 • Σχεδιασμός πλάνων ανάπτυξης
 • Παρακίνηση εργαζομένων
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών

 • Ο Όμιλος MASTER έχει Πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας
 • Τα Επαγγελματικά Σεμιναριακά Προγράμματα παρέχονται και με τη μορφή E-Learning (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση) από Πιστοποιημένες Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Συμβατές με Πανευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Περιποίηση Άκρων & Ονυχοπλαστική με Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε Πιστοποιημένες Εργαστηριακές Υποδομές συνολικής εκτάσεως 400 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια και 350 τμ στα Νότια Προάστια με τη συνεργασία του ΙΕΚ MASTER
 • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατέχει στρατηγικές θέσεις σε όλους τους Κλάδους της Εργασίας
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους Σπουδαστές
 • Προνομιακές τιμές και Εκπτώσεις σε Καταρτιζόμενους που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • ΑμεΑ
  • Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
  • Άνεργοι
  • Επιλογή Συνδυαστικών Σεμιναριακών Πακέτων

Ο Όμιλος ΜASTER Διατηρεί 15 Υποκαταστήματα και Απασχολεί 120 Στελέχη σε όλη την Ελλάδα

Nail Art

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2ου Επιπέδου Εθνικής εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1073
 • Πιστοποίηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του ΥΔΤ & ΠΠ για παροχή εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 27001 το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)
 • Πιστοποίηση ISO 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Πλατφόρμες για On Line παρακολούθηση των σεμιναρίων σε μορφή E-LEARNING

Πάνω από 15.000 καταρτιζόμενοι έχουν επωφεληθεί από την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση που παρέχει η MASTER

Nail Art

 • Δυνατότητα συμμετοχής μέσω Τηλεκατάρτισης
 • Δυνατότητα ένταξης σε ταχύρυθμο Πρόγραμμα
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προνομιακές Εκπτώσεις σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
 • Δωρεάν Σημειώσεις
 • Τα βασικά υλικά της πρακτικής εξάσκησης παρέχονται
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα με πραγματικά μοντέλα
 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται στα άρτια εξοπλισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια του ΙΕΚ ΜASTER, στα Βόρεια και στα Νότια προάστια

Το σεμινάριο δύναται να επιδοτηθεί μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ των επιχειρήσεων

O Όμιλος MASTER έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας