Σεμινάρια Ναυτιλίας - MSO

Maritime Security Operatives (MSO)

H MASTER AE, κυρίαρχη και πρωτοπόρος στο χώρο των πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕΜΕΑ), συγχρονισμένη στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησε στη δημιουργία του προγράμματος «MARITIME SECURITY OPERATIVES – MSO» (Προσωπικό Ναυτικής Ασφαλείας).

Με την εκπαίδευση αυτή καλύπτονται οι απαιτήσεις οργανισμών παγκόσμιας εμβέλειας και των προδιαγραφών ναυτικής ασφαλείας (IMO – ISO 28007 – ISPS Code – STCW/2010) σε ότι αφορά την εκπαίδευση των ιδιωτικών ένοπλων φρουρών ασφαλείας πλοίων –(PCASP) που εργάζονται στις ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής ασφάλειας (PMSC) για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας σε διεθνές επίπεδο.

Στα πλαίσια του προγράμματος γίνεται πλήρης ενημέρωση και καθοδήγηση για τα απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά και ενέργειες που απαιτούνται για την πρόσληψη των υποψηφίων ως προσωπικό ομάδων ναυτικής ασφαλείας (PCASP) στις ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής ασφάλειας (PMSC).

Ακόμη, επιδιώκεται και εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό ποσοστό η διασύνδεση των υποψηφίων με τον χώρο εργασίας του Maritime Security.

Syllabus / Διδακτέα Ύλη

Τομέας Ναυτικής ασφαλείας:

 • Οργανισμοί
 • Νομοθεσία
 • Ναυτικές Δυνάμεις
 • Εξοπλισμός Πειρατών
 • Επιχειρησιακό Περιβάλλον
 • Προσόντα
 • Δικαιολογητικά

Σχέδια & Διαδικασίες Προετοιμασίας για Αντιμετώπιση Απειλής:

 • Briefing
 • Ναυτιλιακά Ταξιδιωτικά Έγγραφα
 • Μετάβαση
 • Επιβίβαση
 • Ενημερώσεις
 • Ασκήσεις
 • Εκτίμηση Απειλής
 • Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου

Τυποποιημένες Διαδικασίες Ενεργειών Ναυτικής Ασφαλείας:

 • BMP4
 • Επικοινωνίες
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Κανόνες Χρήσης Βίας (RUF)
 • Διαδικασίες
 • Χρήση Όπλων
 • Ναυτικοί Οργανισμοί
 • Ναυσιπλοΐα (Χάρτες – Radar)

Διαχείριση Περιστατικών Ναυτικής Ασφαλείας & Απορρέουσες Ενέργειες:

 • Αποδεικτικά Στοιχεία
 • Αναφορές
 • Μέτρα & Διαδικασίες Ασφαλείας Οπλισμού
 • Αποβίβαση
 • Επιστροφή

Σε ποιους απευθύνεται:

Άνδρες άνω των 18 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική θητεία τους και επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες ένοπλης ιδιωτικής ασφαλείας σε πλοία για την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Επαγγελματίες Φρουρούς που απασχολούνται ήδη σε ναυτική ασφάλεια ως προσωπικό ή επικεφαλής ομάδων και επιθυμούν την απόκτηση μιας διεθνούς πιστοποίησης για την βελτίωση και ενίσχυση της επαγγελματικής τους κατάρτισης και του βιογραφικού τους.

Στελέχη επιτελικά και επιχειρησιακά των εταιρειών ναυτικής ασφαλείας αλλά και του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου που επιδιώκουν την επαύξηση των γνώσεων τους και την κατανόηση του επιχειρησιακού πεδίου και της ρεαλιστικής αντιμετώπισης των απειλών από την θαλάσσια πειρατεία.

Διεθνής Πιστοποίηση City & Guilds

Την τελευταία ημέρα διεξάγεται η πρακτική χρήση όπλων (εκπαιδευτικών airsoft) και βασικές δεξιότητες Α’ Βοηθειών. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας ακολουθεί test (πολλαπλής επιλογής) και για όσους επιθυμούν την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης City & Guilds δίνονται αντίστοιχες online εξετάσεις σε χρόνο που καθορίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

 • Ο Όμιλος MASTER έχει Πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας
 • Τα Επαγγελματικά Σεμιναριακά Προγράμματα παρέχονται και με τη μορφή E-Learning (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση) από Πιστοποιημένες Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Συμβατές με Πανευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Περιποίηση Άκρων & Ονυχοπλαστική με Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε Πιστοποιημένες Εργαστηριακές Υποδομές συνολικής εκτάσεως 400 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια και 350 τμ στα Νότια Προάστια με τη συνεργασία του ΙΕΚ MASTER
 • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατέχει στρατηγικές θέσεις σε όλους τους Κλάδους της Εργασίας
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους Σπουδαστές
 • Προνομιακές τιμές και Εκπτώσεις σε Καταρτιζόμενους που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • ΑμεΑ
  • Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
  • Άνεργοι
  • Επιλογή Συνδυαστικών Σεμιναριακών Πακέτων

Ο Όμιλος ΜASTER Διατηρεί 15 Υποκαταστήματα και Απασχολεί 120 Στελέχη σε όλη την Ελλάδα

Nail Art

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2ου Επιπέδου Εθνικής εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1073
 • Πιστοποίηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του ΥΔΤ & ΠΠ για παροχή εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 27001 το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)
 • Πιστοποίηση ISO 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Πλατφόρμες για On Line παρακολούθηση των σεμιναρίων σε μορφή E-LEARNING

Πάνω από 15.000 καταρτιζόμενοι έχουν επωφεληθεί από την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση που παρέχει η MASTER

Nail Art

 • Δυνατότητα συμμετοχής μέσω Τηλεκατάρτισης
 • Δυνατότητα ένταξης σε ταχύρυθμο Πρόγραμμα
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προνομιακές Εκπτώσεις σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
 • Δωρεάν Σημειώσεις
 • Τα βασικά υλικά της πρακτικής εξάσκησης παρέχονται
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα με πραγματικά μοντέλα
 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται στα άρτια εξοπλισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια του ΙΕΚ ΜASTER, στα Βόρεια και στα Νότια προάστια

Το σεμινάριο δύναται να επιδοτηθεί μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ των επιχειρήσεων

O Όμιλος MASTER έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας