Προϊστάμενος Οροφοκομίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Προϊστάμενος Οροφοκομίας

Σπούδασε Τουριστικά Επαγγέλματα στο IEK MASTER. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Προϊστάμενος Οροφοκομίας με Πιστοποιητικό Σπουδών!

Σκοπός του Σεμιναρίου

Ογενικός προϊστάμενος του τμήματος ορόφων (Head housekeeper/Cleaning Supervisor) αποτελεί βασικό στέλεχος της λειτουργικής ομάδας του management του ξενοδοχείου.

Συμμετέχει ενεργά στο διοικητικό προγραμματισμό κι έχει διασυνδέσεις με κάθε τμήμα της επιχείρησης.

Βασικός σκοπός του επαγγέλματος του Head Housekeeper είναι:

 • Επιμέλεια και υπευθυνότητα για την καθαριότητα, την τάξη και την ανανέωση του ξενοδοχείου
 • Καθοδήγηση, προσανατολισμός και προγραμματισμός της εργασίας του προσωπικού του τμήματός του
 • Πρόσληψη, απόλυση, επιβολή πειθαρχίας στους υπαλλήλους του

Θεματικές ενότητες Σεμιναρίου:

 1. Σχεδιασμός και Οργάνωση Υπηρεσιών Καθαρισμού
 2. Υλοποίηση Προγράμματος Καθαρισμού
 3. Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Καθαρισμού
 4. Επιλογή Προσωπικού Επαγγελματικού Καθαρισμού
 5. Εκπαίδευση Προσωπικού Επαγγελματικού Καθαρισμού
 6. Γενική Εποπτεία
 7. Επικοινωνία με πελάτες
 8. Διοικητική Οργάνωση Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού
 9. Προμήθεια Εξοπλισμού – Αναλώσιμων – Υλικών καθαρισμού
 10. Ειδικοί Καθαρισμοί

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα είστε σε θέση να: 

 • Αξιολογείτε τις ανάγκες καθαρισμού
 • Επιλέγετε τους κατάλληλους τρόπους καθαρισμού
 • Προγραμματίζετε τις εργασίες του προσωπικού του τμήματός σας
 • Γνωρίζετε τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
 • Αξιολογείτε τις παροχές υπηρεσιών σε επίπεδο καθαρισμού
 • Επιλέγετε το προσωπικό επαγγελματικού καθαρισμού
 • Σχεδιάζετε, διεξάγετε και αξιολογείτε την εκπαίδευση του προσωπικού
 • Γνωρίζετε τρόπους παρακίνησης του προσωπικού
 • Αναθέτετε εργασίες και οδηγίες στο προσωπικό καθαρισμού
 • Διενεργείτε ελέγχους καθαρισμού και απόδοσης του προσωπικού
 • Αξιολογείτε τις ανάγκες εξοπλισμού, αναλώσιμων, υλικά καθαρισμών τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο
 • Ελέγχετε το αποθεματικό
 • Τηρείτε αρχεία
 • Εκδίδετε παραστατικά και τιμολόγια
 • Γνωρίζετε τις απαραίτητες διαδικασίες ορθής επικοινωνίας με τους πελάτες
 • Τρόπους διεύρυνσης πελατολογίου
 • Επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα τμήματα με σκοπό την άρτια λειτουργία της επιχείρησης
 • Αντιλαμβάνεστε τις απαιτούμενες διαδικασίας διαχείρισης με σκοπό την άριστη προβολή της εικόνας της επιχείρησης

Με την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο σπουδαστής αποκτά:

 • Πιστοποιητικό Σπουδών από ΚΔΒΜ Επιπέδου 2
 • Τίτλο Σπουδών για Δικαίωμα Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία)
 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό MASTER
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις
 • Ο Όμιλος MASTER έχει Πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας
 • Τα Επαγγελματικά Σεμιναριακά Προγράμματα παρέχονται και με τη μορφή E-Learning (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση) από Πιστοποιημένες
 • Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Συμβατές με Πανευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση).
 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε Πιστοποιημένες Εργαστηριακές Υποδομές συνολικής εκτάσεως 400 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια και 350 τμ στα Νότια Προάστια με τη συνεργασία του ΙΕΚ MASTER
 • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατέχει στρατηγικές θέσεις σε όλους τους Κλάδους της Εργασίας
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους Σπουδαστές
 • Προνομιακές τιμές και Εκπτώσεις σε Καταρτιζόμενους που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αμεα

  • Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Άνεργοι

 • Επιλογή Συνδυαστικών Σεμιναριακών Πακέτων
 • Ο Όμιλος ΜASTER Διατηρεί 15 Υποκαταστήματα και Απασχολεί 120 Στελέχη σε όλη την Ελλάδα

Nail Art

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2ου Επιπέδου Εθνικής εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1073
 • Πιστοποίηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του ΥΔΤ & ΠΠ για παροχή εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 27001 το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)
 • Πιστοποίηση ISO 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Πλατφόρμες για On Line παρακολούθηση των σεμιναρίων σε μορφή E-LEARNING

Πάνω από 15.000 καταρτιζόμενοι έχουν επωφεληθεί από την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση που παρέχει η MASTER

Nail Art

 • Δυνατότητα συμμετοχής μέσω Τηλεκατάρτισης
 • Δυνατότητα ένταξης σε ταχύρυθμο Πρόγραμμα
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προνομιακές Εκπτώσεις σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
 • Δωρεάν Σημειώσεις
 • Τα βασικά υλικά της πρακτικής εξάσκησης παρέχονται
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα με πραγματικά μοντέλα