Τουριστική Αγωγή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Τουριστική Αγωγή

Σπούδασε Τουριστικά Επαγγέλματα στο IEK MASTER. Παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Τουριστική Αγωγή και απέκτησε Πιστοποιητικό Σπουδών!

Σκοπός του Σεμιναρίου:

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τουριστική παιδεία και συνείδηση με βάση εξειδικευμένες γνώσεις στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Επίσης, θα κατανοήσουν αποτελεσματικές μορφές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών με βάση την φιλοσοφία ενός πελατοκεντρικού συστήματος, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η δημιουργία και διατήρηση ικανοποιημένων και αφοσιωμένων πελατών.

Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου:

 • Εννοιολογική προσέγγιση της τουριστικής αγωγής και της τουριστικής συνείδησης
 • Η σημασία της συμβολής του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων του ξενοδοχείου
 • H σημασία της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
 • Η φιλοσοφία του πελατοκεντρικού συστήματος
 • Οι ιδιαιτερότητες της εξυπηρέτησης πελατών στα ξενοδοχεία
 • Επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Η τηλεφωνική επικοινωνία και οι ιδιαιτερότητές της
 • Οι ανάγκες των πελατών κατά την διαμονή τους στο ξενοδοχείο-κατηγοριοποίηση πελατών
 • Σύγχρονες τάσεις στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Η αφοσίωση στον πελάτη παράγει αφοσιωμένους πελάτες
 • Συνήθη προβλήματα και παράπονα των πελατών- τρόποι αντιμετώπισής τους
 • Αναφορά σε πραγματικά περιστατικά προβλημάτων πελατών και πως αντιμετωπίστηκαν
 • Παρουσίαση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας παραπόνων

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Τουριστική Αγωγή απευθύνεται σε:

Σε υπαλλήλους τμημάτων όπως το τμήμα ασφαλείας, συντήρησης, οροφοκομίας κλπ, που ακόμα και αν δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πελάτη, ωστόσο χρειάζεται να διακατέχονται από πνεύμα εξυπηρέτησης και να έχουν τουριστική παιδεία, έτσι ώστε το σύνολο πλέον των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, να είναι σε θέση να επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει η επιχείρηση.

Με την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο σπουδαστής αποκτά:

 • Πιστοποιητικό Σπουδών από ΚΔΒΜ Επιπέδου 2
 • Τίτλο Σπουδών για Δικαίωμα Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία)
 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό MASTER
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις
 • Ο Όμιλος MASTER έχει Πιστοποιηθεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με την άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ. 807/Β/13) Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας
 • Τα Επαγγελματικά Σεμιναριακά Προγράμματα παρέχονται και με τη μορφή E-Learning (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση) από Πιστοποιημένες
 • Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες (Συμβατές με Πανευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση).
 • Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε Πιστοποιημένες Εργαστηριακές Υποδομές συνολικής εκτάσεως 400 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια και 350 τμ στα Νότια Προάστια με τη συνεργασία του ΙΕΚ MASTER
 • Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατέχει στρατηγικές θέσεις σε όλους τους Κλάδους της Εργασίας
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους Σπουδαστές

Προνομιακές τιμές και Εκπτώσεις σε Καταρτιζόμενους που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. ΑμεΑ
 2. Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
 3. Άνεργοι
 • Επιλογή Συνδυαστικών Σεμιναριακών Πακέτων
 • Ο Όμιλος ΜASTER Διατηρεί 15 Υποκαταστήματα και Απασχολεί 120 Στελέχη σε όλη την Ελλάδα

Nail Art

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 2ου Επιπέδου Εθνικής εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 1073
 • Πιστοποίηση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του ΥΔΤ & ΠΠ για παροχή εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση ISO 27001 το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)
 • Πιστοποίηση ISO 14001 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Πιστοποιημένες Ψηφιακές Πλατφόρμες για On Line παρακολούθηση των σεμιναρίων σε μορφή E-LEARNING

Πάνω από 15.000 καταρτιζόμενοι έχουν επωφεληθεί από την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση που παρέχει η MASTER

Nail Art

 • Δυνατότητα συμμετοχής μέσω Τηλεκατάρτισης
 • Δυνατότητα ένταξης σε ταχύρυθμο Πρόγραμμα
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προνομιακές Εκπτώσεις σε Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Εξειδίκευσης
 • Δωρεάν Σημειώσεις
 • Τα βασικά υλικά της πρακτικής εξάσκησης παρέχονται
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα με πραγματικά μοντέλα