Τεχνικός Δικτύων και Επικοινωνιών άρθρο

Τι είναι ο Τεχνικός Δικτύων & Επικοινωνιών; Υπάρχει Επαγγελματική Αποκατάσταση;

Ο Τεχνικός Δικτύων & Επικοινωνιών είναι ο επαγγελματίας που έχει την ευθύνη διαχείρισης των δικτύων μετάδοσης δεδομένων (network administration) και των τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Εξασφαλίζει το σωστό σχεδιασμό και λειτουργία των δικτύων με χαμηλό κόστος και χωρίς κενά λειτουργίας.

Επιπλέον είναι το στέλεχος που ασχολείται με τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Η ανάλυση των δεδομένων προσδίδει στον πτυχιούχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση και τον κάνει να ξεχωρίζει με τις γνώσεις και τις δεξιότητες του.

Σε εταιρείες πώλησης προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών) είναι ο εξειδικευμένος γνώστης απαραίτητος για την προώθηση και ανάπτυξης του τομέα marketing των επιχειρήσεων.

Ως επαγγελματίας, αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, δίκτυα μετάδοσης δεδομένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ προβαίνει και σε εργασίες συντήρησης του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού των δικτύων μετάδοσης δεδομένων.

Ο Τεχνικός Δικτύων & Επικοινωνιών είναι ο επαγγελματίας που μπορεί να εργαστεί:

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων
• Επιχειρήσεις κατασκευής και υποστήριξης προϊόντων δικτύων και πληροφορικής
• Οργανισμούς, Υπουργεία, Τράπεζες στις υπηρεσίες Πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής
• Internet service providers
• Επιχειρήσεις ως Network administrator
• Επιχειρήσεις ως στελέχη με καθήκοντα administrator δικτύων Η/Υ
• Μηχανογραφικά Κέντρα ως στελέχη
• (Ως) ελεύθερος επαγγελματίας αναπτύσσοντας τη δική του επιχείρηση εγκατάστασης, αξιοποίησης και συντήρησης Η/Υ και Δικτύων και υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Σπούδασε Πληροφορική στο ΙΕΚ MASTER και δημιούργησε την καριέρα που σου αξίζει!

Σπουδές στην Πληροφορική: Γίνε MASTER, ξεχώρισε και φτάσε στην κορυφή!

IEK MASTER | Συμμαχία για την απασχόληση

Περισσότερες Πληροφορίες

Τηλ: 216 000 9 000

www.iekmaster.gr