Άλλα Επαγγέλματα

Οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας δημιουργούν αυξημένη ζήτηση και σε ειδικότητες όπως εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκίνητων και μοτοσικλετών, στέλεχος αερομεταφορών και προπονητής αθλημάτων. Η επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να θέτουν εφικτούς στόχους, να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα-μεθόδους και να εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Ο κύκλος σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό προφίλ υπερέχοντας από τον ανταγωνισμό.

7 Ιουνίου 2017

Security

7 Ιουνίου 2017

Τεχνικός Αγροτουρισμού

16 Μαΐου 2017

Στέλεχος Αεροδρομίου

16 Μαΐου 2017

Επιμελητής Πτήσεων

16 Μαΐου 2017

Εκπαιδευτής Οδηγών