Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων

Φύλακας Μουσείων &
Αρχαιολογικών χώρων

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων στο IEK MASTER και απέκτησε Κρατικό Δίπλωμα! Ο ειδικός στη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων προστατεύει το φυσικό περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων. Η εργασία του αποτελεί μια θέση επικοινωνίας με το ευρύ κοινό. Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου, τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στους χώρους αυτούς, τη σημασία του προσωπικού ασφαλείας και του προσωπικού του μουσείου για τη δημόσια εικόνα του. Μέσα από τις γνώσεις του, έχει τη μοναδική ικανότητα να αναδείξει την ομορφιά κάθε χώρου και την ιστορία του.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τα συστήματα ασφαλείας, των οποίων οι δυνατότητες βελτιώνονται συνεχώς

Γνωρίζουν τεχνικές επικοινωνίας τόσο με τους επισκέπτες των χώρων εργασίας τους όσο και με τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους τους

Θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών ομάδων και τη σημασία της σωστής προς αυτές συμπεριφοράς

Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την τέχνη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. (Αρχιτεκτονική, γλυπτική ζωγραφική), τα στοιχεία της χριστιανικής τέχνης, τα στοιχεία της τέχνης στη Δύση, τα στοιχεία της νεοελληνικής τέχνης, λαογραφίας και λαϊκής τέχνης

Γνωρίζουν Υγιεινή και πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Εκθέματα Μουσείου

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Μια αναγνώριση που δίνει στους απόφοιτους του IIEK MASTER προβάδισμα στην Αγορά Εργασίας.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα:

Στο Υπουργείο πολιτισμού:Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες. Στον ιδιωτικό τομέα:

Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες, Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες εγγραφές από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και διευκολύνσεις αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σπούδασε Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων στην καρδιά των Βορείων και Νοτίων προαστίων! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να εργάζονται αποτελεσματικά, με επαγγελματισμό, εκπροσωπώντας με επιτυχία τον ρόλο τους ως φύλακες όπως αυτός γίνεται πλέον αντιληπτός από τη σύγχρονη κοινωνία στη φύλαξη των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης μουσειολογίας και τις ανάγκες των σημερινών μουσείων. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες κρίνονται ικανοί να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον που είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσουν, να εφαρμόζουν βασικά μέτρα πρόληψης με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης.

Εξάμηνο Α’

Αγγλικά ή Γαλλικά


Ιστορία της Τέχνης


Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία


Φυσική Αγωγή και Αυτοάμυνα


Ιστορία και Υλικός Πολιτισμός


Στοιχεία Μουσειολογίας


Τουριστική Ψυχολογία


Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Εξάμηνο B’

Αγγλικά ή Γαλλικά


Ιστορία της Τέχνης


Ελληνική Λαϊκή Τέχνη


Φυσική Αγωγή και Αυτοάμυνα


Στοιχεία Μουσειολογίας


Τουριστική Ψυχολογία


Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο Γ’

Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων


ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ


Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα


Αρχές Προληπτικής Συντήρησης


Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών


Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης


Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες

Εξάμηνο Δ’

Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής


Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς


Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now