Επικοινωνία & ΜΜΕ

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας τελειοποίησε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δημιούργησε νέα, εξειδικευμένα μοντέλα απασχόλησης. Η κατακόρυφη αύξηση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών σελίδων μέσω του διαδικτύου δημιούργησε έντονη ζήτηση στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες του τομέα «Επικοινωνία & ΜΜΕ». Οι απόφοιτοι σπουδών εξειδικεύονται στις τεχνικές επικοινωνίας στη δημοσιογραφία (ερευνητική, ηλεκτρονική, διεθνή) καθώς και στην οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.

17 Μαΐου 2017

Αθλητική Δημοσιογραφία

7 Ιουνίου 2017

Τηλεοπτικός Παραγωγός