Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ

Δημοσιογραφίας, Συντακτών &
Ρεπόρτερ

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ως επαγγελματίας, ο Δημοσιογράφος, είναι ο μεσάζοντας ανάμεσα στο γεγονός και τον πολίτη. Οι δεξιότητες του καλύπτουν την ικανότητα ανακάλυψης του γεγονότος, ανάλυσής και μετάδοσής του. Η έμφυτη περιέργεια, η αντίληψη, η οξυδέρκεια και η ικανότητα άμεσης κρίσης και ανάλυσης είναι απαραίτητα στοιχεία. Έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να χειριστεί με διπλωματία δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την είδηση.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίζουν:

Έχουν επίγνωση των βασικών θεωρητικών εργαλείων του δημοσιογράφου που θα του επιτρέπουν σωστή και ακριβή προσέγγιση του επαγγελματικού χώρου

Γνωρίζουν τα γνωστικά αντικείμενα του δημοσιογραφικού λόγου, τη θεωρία της επικοινωνίας, την αγωγή του λόγου, τις τεχνικές επικοινωνίας

Εναρμονίζουν τη γραφή με το εκδοτικό προφίλ της επιχείρησης για την οποία εργάζονται, αλλά και με το οικονομικο-κοινωνικό προφίλ του κοινού που απευθύνονται

Αντιλαμβάνονται το πραγματικό γεγονός από την παραπλανητική ειδησεογραφία και θα πληροφορούν έγκυρα και έγκαιρα το κοινό τους

Αναπτύξουν την κρίση τους ώστε να αναλύουν καταστάσεις ανεξάρτητα από τη φύση της συγκεκριμένης απασχόλησής τους

Γνωρίζουν σχετικά με την οργάνωση, παραγωγή, παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, για την ηλεκτρονική δημοσιογραφία και τον περιοδικό τύπο

Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ

Ο πτυχιούχος της Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:
• Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
• Επιχειρήσεις ημερήσιου και περιοδικού τύπου
• Πρακτορεία ειδήσεων
• Έντυπα πάσης φύσης γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος (κλαδικά έντυπα συλλόγων ή εταιριών κ.τ.λ.)
• Γραφεία τύπου Δημοσίων Οργανισμών (Υπουργείων, Πρεσβειών, Νομαρχιών, Δήμων κ.τ.λ.)
• Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων
• Γραφεία Τύπου εταιριών
• (Ως) Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα δημοσίων σχέσεων, διεθνών θεσμών, στοιχείων δικαίου της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των θεσμών και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες θα μπορούν να ανακαλύπτουν, διαμορφώνουν, διατυπώνουν και γνωστοποιούν γεγονότα και ειδήσεις.

Εξάμηνο Α’

Εισαγωγή στη δημοσιογραφία


Δημοσιογραφικός λόγος I: γλώσσα


Αγωγή του λόγου


Θεωρία επικοινωνίας


Reporting


Ερευνητική δημοσιογραφία


Στοιχεία δημοσίων σχέσεων


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Τεχνική συνέντευξης


Δημοσιογραφικός λόγος II: κείμενο


Δίκαιο & δεοντολογία


Τεχνικές επικοινωνίας


Οργάνωση – έκδοση εφημερίδας


Πηγές ρεπορτάζ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Είδη ρεπορτάζ


Διεθνής δημοσιογραφία


Φωτοειδησιογραφία


Σχόλιο – editorial – άρθρο γνώμης


Διεθνείς & ευρωπαϊκοί θεσμοί


Ρεπορτάζ – ειδικά θέματα I


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Ρεπορτάζ – ειδικά θέματα II


Οργάνωση – παραγωγή -παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών


Οργάνωση – παραγωγή -παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών


Ηλεκτρονική δημοσιογραφία


Περιοδικός τύπος


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστεια

Call Now