ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Οι σπουδές στη Γεωπονία είναι η κατάλληλη επιλογή για νέους και νέες που ενδιαφέρονται να εργασθούν στον γεωργικό κλάδο και να απασχοληθούν ως στελέχη και εξειδικευμένοι τεχνίτες στις  γεωργικές καλλιέργειες.  Η γεωργία παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας με αποτέλεσμα να  παρατηρείται σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας με εξαιρετικά καλές χρηματικές απολαβές. Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει στον κλάδο της Γεωπονίας και οι σπουδαστές του ΙΕΚ MASTER έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν και να διαπρέψουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου.