dasoprostasia

Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ο «Τεχνικός Δασικής Προστασίας »  διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως επαγγελματία που προστατεύει τα δάση από κάθε είδους κίνδυνο (παραβάσεις, καταπατήσεις, προστασία ζωικών καταφύγιων, μολύνσεις και ασθένειες στα δέντρα, πυρκαγιές κ.λπ.)

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η αστυνόμευση των δασών για την αποτροπή παραβάσεων (παράνομη βοσκή, παράνομη υλοτόμηση, έλεγχος της χλωρίδας), η διαχείριση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών,  η προστασία των καταφυγίων των ζώων,  η στελέχωση δασικών σταθμών και πυροσβεστικών μονάδων

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Να γνωρίζουν τις κυριότερες πυρόπληκτες φυτικές διαπλάσεις στην Ελλάδα, τα πυροφυλάκια και τη σημασία τους στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Να αναγνωρίζουν τα απειλούμενα με εξαφάνιση και προστατευόμενα φυτά της ελληνικής χλωρίδας, τους δασοκομικούς χειρισμούς που μπορούν να περιορίσουν τη βλαπτικότητα των εντόμων

Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις των εταιρειών κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταλλευτική ή λατομική εκμετάλλευση μιας περιοχής, σε σχέση με τις βλάβες στο περιβάλλον, τις διορθωτικές επεμβάσεις σ’ αυτές τις εκτάσεις και με βάση ποια μέσα πραγματοποιούνται

Να ορίζουν τις έννοιες του δάσους και της δασικής έκτασης, να γνωρίζουν τις μορφές δασικής ιδιοκτησίας, ποια είναι τα διαδοχικά στάδια αναγνώρισης της δασικής ιδιοκτησίας, τους λόγους για τον έλεγχο των υλοτομιών και από ποια όργανα διενεργείται

Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα φυτικά παράσιτα και τα δασικά είδη στα οποία παρασιτούν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ασθένειες φυτών

Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις των εταιρειών κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταλλευτική ή λατομική εκμετάλλευση μιας περιοχής, σε σχέση με τις βλάβες στο περιβάλλον, τις διορθωτικές επεμβάσεις σ’ αυτές τις εκτάσεις και με βάση ποια μέσα πραγματοποιούνται

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Μια αναγνώριση που δίνει στους απόφοιτους του ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΕΚ προβάδισμα στην Αγορά Εργασίας.

Αναγνώριση Πτυχίου
Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ

Σε Δήμους

Σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Σε ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές και κυνηγετικούς συλλόγους

Σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής

Σε γραφεία εξυπηρέτησης δασικών υποθέσεων

Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιώτες δασοκτήμονες

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

 • Καλωσορίζουμε τους νέους σπουδαστές με ένα Tablet

  Καλωσορίζουμε τους σπουδαστές μας και τους παρέχουμε ένα tablet με βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σειρά μαθημάτων που στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους καταρτιζόμενους που ενδιαφέρονται για καριέρα στο αντικείμενο της δασοπροφύλαξης σχετικά με τη προστασία των εθνικών δρυμών, της χλωρίδας και της πανίδας,  την αναγνώριση των κυριότερων θηραμάτων της Ελλάδας, την εφαρμογή των διατάξεων της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας για την προστασία και ανάπτυξη των προστατευομένων περιοχών, την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχημάτων όπως και τη λειτουργία, οδήγηση και συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων και τη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση και αξιοποίηση εργαλείων, εξοπλισμού, μηχανικών μέσων και επικίνδυνων υλικών στις δασικές εργασίες

Εξάμηνο Α’

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΦΥΤΩΝ


ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ


ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ


ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ


ΑΓΓΛΙΚΑ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Εξάμηνο B’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ


ΑΓΓΛΙΚΑ


ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο Γ’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΟΔΗΓΗΣΗ


ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ


ΑΓΓΛΙΚΑ


ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξάμηνο Δ’

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

* Υποχρεωτικά Πεδία

Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

© Copyright - IEK MASTER