Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση &
Σχεδιασμός Αντικειμένων

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ο Διακοσμητής, είναι ένας άρτια καταρτισμένος επαγγελματίας που διαθέτει γνώσεις ώστε να αναμορφώσει έναν εσωτερικό χώρο κάνοντας χρήση κάθε είδους διαθέσιμων υλικών και τεχνολογιών. Ως απόφοιτος του τομέα Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων, προσδίδει με ειδικευμένη γνώση, φαντασία και αίσθηση της λειτουργικότητας ένα ιδιαίτερο ύφος στην αισθητική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων οικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Αναπτύσσουν και συντάσσουν σκαριφήματα και σχέδια όψεων, κατόψεων και τομών με τη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων

Αναπτύσσουν και συντάσσουν κατασκευαστικά σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών

Αναλαμβάνουν τη δημιουργία και εκτέλεση σχεδίων κατασκευής, καθώς και παρουσίασή τους υπό μορφή προσχεδίων

Κατασκευάζουν έγχρωμες μακέτες, κάνοντας χρήση διαφορετικών και κατάλληλων κατά περίπτωση υλικών

Συντάσσουν κοστολογικούς πίνακες και αναλύουν τις εργασίες κατασκευής και οργανώνουν τα συνεργεία

Παρακολουθούν και οργανώνουν όλες τις φάσεις εργασιών της κατασκευής μέχρι την παράδοση του έργου

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:
• Εταιρίες κατασκευών
• Γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης
• Εταιρίες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης
• Γραφεία αρχιτεκτονικών μελετών
• Γραφεία πολιτικών μηχανικών
• Γραφεία διακοσμητών
• Εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας επίπλων και χρηστικών αντικειμένων
• Εκθέσεις κουζίνας
• (Ως) Σύμβουλοι Προβολής και Marketing επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του Design
• (Ως) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να καταρτιστούν σε καλλιτεχνικές πρακτικές και να εκπαιδευτούν σε τεχνικές μεθόδους που αφορούν τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση εσωτερικών και βιομηχανικών χώρων καθώς και τον σχεδιασμό και παραγωγή χρηστικών αντικειμένων. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες είναι ικανοί να καταθέτουν τις προτάσεις τους για ανακαίνιση, ανακατασκευή ή αλλαγή χρήσης ενός χώρου αλλά και για τον σχεδιασμό και την παραγωγή αντικειμένων.

Εξάμηνο Α’

Μέθοδοι αποτύπωσης και σχεδίασης


Ελεύθερο σχέδιο και πρακτική χρώματος


Τεχνολογία υλικών


Ιστορία τέχνης – αρχιτεκτονικής


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Διακοσμητικό σχέδιο


Δομικό – κατασκευαστικό σχέδιο


Τεχνολογία υλικών


Ιστορία τέχνης – αρχιτεκτονικής


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Δομικό – κατασκευαστικό σχέδιο


Τεχνολογία υλικών


Οργάνωση εργασιών κατασκευής


Σχέδιο μέσω Η/Υ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Σχέδιο μέσω Η/Υ


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 1 εξάμηνο είναι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και τα υπόλοιπα 3 σπουδών. Το εξάμηνο πρακτικής μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών (φυσικά εκτός ωραρίου κατάρτισης).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστεια

Call Now