Οικονομία & Διοίκηση

Σπούδασε Οικονομία & Διοίκηση στη καρδιά των Νοτίων και Βορείων προαστίων και απέκτησε Κρατικό Δίπλωμα! Οι σπουδές στην κατεύθυνση «Οικονομία – Διοίκηση» οδηγούν άμεσα  στην ένταξη στην αγορά εργασίας και σε επαγγελματική αποκατάσταση. Η κατεύθυνση σπουδών εστιάζει και εξειδικεύει τους αποφοίτους στις αρχές της οικονομικής θεωρίας, στο μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ, στη λογιστική, στα φοροτεχνικά, στις δημόσιες σχέσεις και σε όλες τις σύγχρονες τάσεις που οδηγούν τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην καινοτομία και στην ανάπτυξη.

17 Μαΐου 2017

Χρηματοοικονομικά

17 Μαΐου 2017

Transfers Management

17 Μαΐου 2017

Culture Management

17 Μαΐου 2017

Sports Management