Οικονομία

Γραμματέας ανωτέρων &
ανωτάτων στελεχών

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Γραμματέας Διεύθυνσης στο IEK MASTER! Ως επαγγελματίας, ο/η Γραμματέας Διεύθυνσης είναι το ειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να υποστηρίξει τη διεκπεραίωση υπηρεσιών γραμματείας σε κάθε εργασιακό χώρο προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Ο/η Γραμματέας Ανωτέρων ή Ανωτάτων Στελεχών, κατέχοντας διπλωματική στάση και αντίληψη, αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Συντάσσουν, δακτυλογραφούν και διεκπεραιώνουν την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, ταξινομούν και αρχειοθετούν έγγραφα

Χειρίζονται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης

Επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης με σχεδιασμό και καθοδήγηση των υπαλλήλων

Οργανώνουν και διεκπεραιώνουν ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών

Παρακολουθούν και τηρούν ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων

Προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον

Οικονομία και διοίκηση

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:
 • Τράπεζες
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυτιλία
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις
 • Κάθε εργασιακό χώρο που απαιτείται η υποστήριξη από εξειδικευμένο και έμπειρο άτομο στη διαχείριση υποθέσεων γραμματείας

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να διαμορφώσουν προσωπικότητα αποφασιστική, αποτελεσματική, ευπροσάρμοστη, ψύχραιμη και μη υπερευαίσθητη σε υποδείξεις ατόμων και να υποστηρίξουν τη διεύθυνση μιας επιχείρησης
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση για τα τμήματα, τις διαδικασίες και τους τρόπους εξυπηρέτησης των απαιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων και είναι ικανοί να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της συνολικής ποιότητας μιας επιχείρησης.
Tα μαθήματα της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι
Αγγλική Ορολογία (Οικονομική και Διοικητική), Η/Υ (Word, Excel, Access, Internet), Πρακτική Γραμματείας, Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου, Γραμματεία, Διεύθυνσης, Δημόσιες σχέσεις, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Φορολογική Νομοθεσία

Εξάμηνο Α’

Γενική Λογιστική Ι


Δίκαιο Ι


Οικονομικά Μαθηματικά Ι


Στατιστική Ι


Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Τεχνική Συναλλαγών


Marketing


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Γενική Λογιστική ΙΙ


Δίκαιο ΙΙ


Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ


Στατιστική ΙΙ


Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Οικονομική των Επιχειρήσεων


Επιχειρησιακές Επικοινωνίες


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Φορολογική Πρακτική


Λογιστική Εταιρειών


Φορολ. Λογιστική – Εφαρμογές


Μηχανογραφημένη Λογιστική


Λογιστική Κόστους


Δημόσιες Σχέσεις


Επεξεργασία Κειμένου


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις


Γραμματεία Διεύθυνσης


Δεοντολογία Επαγγέλματος


Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία


Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now