Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας

Στέλεχος Διοίκησης &
Οικονομίας στο Τομέα της Υγείας

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Υγείας διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την επαγγελματική στάση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ανάγκες της διοίκησης των οργανισμών Υγείας. Υποστηρίζει τη Διοικητική και την Οικονομική λειτουργία του οργανισμού, την επικοινωνία και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Χρησιμοποιεί τακτικές Management Υγείας (Health Management) εφαρμόζοντας σύγχρονα διοικητικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Υποστηρίζουν τόσο τη Διοικητική όσο και την Οικονομική λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος Υγείας

Ερευνούν, εντοπίζουν και λύνουν οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Διαχειρίζονται τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία

Σχεδιάζουν προγράμματα Υγείας και να καταρτίζουν σχετικές εκθέσεις προόδου

Χρησιμοποιούν τις γνώσεις Στατιστικής, Οικονομικών Μαθηματικών και Χρηματοοικονομικών

Λειτουργούν υποστηρικτικά σε τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Υγείας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:
• Διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές
• Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Κέντρα Υγείας)
• Μονάδες Δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Νοσοκομεία)
• Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Κέντρα Διατήρησης Βλαστοκυττάρων κ.λ.π.)
• Διοικητικά τμήματα επιχειρήσεων, καθώς και σε τμήματα Μarketing, δημοσίων σχέσεων, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα Υγείας
• Ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως σύμβουλοι Υγείας

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόζουν τις αρχές της επιστήμης, του Management, της Oικονομίας και των Δημοσίων Σχέσεων και στον τομέα της υγείας Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες κρίνονται ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για την ενίσχυση της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος Υγείας

Εξάμηνο Α’

Γενική Λογιστική Ι


Δίκαιο Ι


Οικονομικά Μαθηματικά Ι


Στατιστική Ι


Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Τεχνική Συναλλαγών


Marketing


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Γενική Λογιστική ΙI


Δίκαιο ΙI


Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ


Στατιστική ΙΙ


Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Οικονομική των Επιχειρήσεων


Επιχειρησιακές Επικοινωνίες


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Συστήματα Υγείας


Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους


Δημόσια Υγιεινή Επιδημιολογία


Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας


Οικονομικά της Υγείας


Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας


Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ελλάδα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί


Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Ηχοληψία ΙV


Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ


Λογισμικό Μουσικής Παραγωγής ΙΙΙΙ


Μεθοδολογία Ηχοληψία συναυλιών ΙΙ


Διπλωματική Εργασία ΙΙ


Ήχος για Ραδιόφωνο – Τηλεόραση ΙΙ


Επεξεργασία / Μίξη Ήχου ΙΙ


Ηλεκτρονικά


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now