Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)

Στέλεχος Υπηρεσιών
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ως επαγγελματίας, το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας θεωρείται απαραίτητο, για την ομαλή λειτουργία, την κερδοφορία και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης. Τα εξειδικευμένα Στελέχη Logistics, απασχολούν και κατευθύνουν σημαντικό αριθμό εργαζομένων και είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική οργάνωση, το συντονισμό, τη διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Λειτουργούν ως ρυθμιστές της ομαλής διακίνησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Χρησιμοποιούν εφαρμογές προγραμματισμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης προγραμμάτων και μηχανογραφημένων συστημάτων διαχείρισης και αποθήκευσης προϊόντων

Κάνουν χρήση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και των τεχνικών που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές (τελωνεία, φόροι, δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων)

Συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και στην εφοδιαστική διαχείριση

Αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας σε ορολογία στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα

Γνωρίζουν αστικό και εργατικό δίκαιο, τις διεθνείς ρυθμίσεις των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ μετά

Το Στέλεχος Logistics μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:
Εμπορικές Εταιρίες
Εταιρίες Προμηθειών
Αλυσίδες Καταστημάτων
Μεταφορικές Εταιρίες
Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
Μονάδες βιομηχανικού logistics (αποθήκες)
Τομέα διανομής βιομηχανικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης και τον τρόπο διαχείρισης των αποθεματικών των επιχειρήσεων και ειδικεύονται στους τρόπους και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες κρίνονται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας όλων των επιχειρήσεων και να στηρίξουν το βασικό τρίπτυχο της προμήθειας, διακίνησης και αποθήκευσης των προϊόντων και να συντελέσουν ώστε να καταλήξει άμεσα και σωστά ένα προϊόν στον τελικό πελάτη.

Εξάμηνο Α’

Αγγλικά


Χρήση Η/Υ


Χρήση Η/Υ


Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων


Εισαγωγή στην έννοια “Logistics” Επιχείρησης


Στατιστική Ι


Εφαρμοσμένα Ανώτερα Μαθηματικά


Αστικό Δίκαιο


Διαχείρηση Αποθεμάτων

Εξάμηνο B’

Αγγλικά


Χρήση Η/Υ


Στατιστική ΙΙ


Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών


Εμπορικό Δίκαιο


Οργάνωση και Διοίκηση Αποθηκών


Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού


Μάρκετινγκ & Πωλήσεις Υπηρεσιών Logistics

Εξάμηνο Γ’

Αγγλικά


Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα


Διοίκηση Προμηθειών


Φυσική Διανομή Προιόντων


Διοίκηση Συμβάσεων – Συμβάσεις Υπηρεσιών Logistics


Οργάνωση και Διοίκηση 3PL – 4PL


Πληροφοριακά Συστήματα Logistics


Ειδικά Θέματα Logistics

Εξάμηνο Δ’

Αγγλικά


Εργατικό Δίκαιο


Εμπορολογιστικές Εφαρμογές


Logistics Integration Supply Chain Management


Πρακτική Άσκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now