Οικονομικά

Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού
Γραφείου

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Λογιστική με Κρατικό Δίπλωμα! Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις έτσι ώστε να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τις διατάξεις του Φ.Π.Α., τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Ως επαγγελματίας , ο Λογιστής, αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί όλες τις πτυχές τη εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Ελέγχουν τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια) και κάθε οικονομική κατάσταση που προορίζεται για να πληροφορήσει τη Διοίκηση μιας επιχείρησης

Συνεργάζονται με τα διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων εταιριών και γνωρίζουν την τεχνογνωσία μεγάλων επιχειρήσεων

Συγκεντρώνουν, ελέγχουν, κωδικοποιούν και εκδίδουν τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας μιας επιχείρησης, τα καταχωρούν στον Η/Υ, και ελέγχουν την ορθή καταχώριση τους.

Διενεργούν απογραφή τέλους χρήσεως

Γνωρίζουν τις διατάξεις του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων, της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Χειρίζονται λογιστικά προγράμματα

Οικονομικά

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

• Σε μηχανογραφημένα λογιστήρια, φοροτεχνικά γραφεία, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα
• Τράπεζες
• Δημόσιους Οργανισμούς
• Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
• Τομέα Εμπορίου
• Τομέα Ναυτιλίας και Τουρισμού
• Βιομηχανίες
• Πολυεθνικές Εταιρίες

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να γνωρίσουν τη λογιστική επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες εφαρμόζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεντρώνουν, ελέγχουν, κωδικοποιούν και εκδίδουν τα παραστατικά λογιστηρίου, εκτυπώνουν τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού.

Εξάμηνο Α’

Γενική λογιστική I


Δίκαιο I


Οικονομικά μαθηματικά I


Στατιστική I


Διοίκηση Επιχειρήσεων I


Τεχνική συναλλαγών


Marketing


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Γενική λογιστική II


Δίκαιο II


Οικονομικά μαθηματικά II


Στατιστική II


Διοίκηση επιχειρήσεων II


Οικονομική των επιχειρήσεων


Επιχειρησιακές επικοινωνίες


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Φορολογική πρακτική


Λογιστική εταιριών


Μηχανογραφημένη λογιστική


Λογιστική κόστους I


Φορολογική λογιστική και εφαρμογές I


Επεξεργασία κειμένου (H/Y)


Λογιστικές εφαρμογές I


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Λογιστική κόστους II


Λογιστικές εφαρμογές II


Φορολογική λογιστική και εφαρμογές ΙΙ


Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσία (H/Y)


Φορολογία κεφαλαίου- κίνητρα επενδύσεων


Χρηματοοικονομική διοίκηση


Λογιστικά φύλλα (spread sheets – H/Y)


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now