Μάρκετινγκ

MARKETING: Στέλεχος εμπορίας,
διαφήμισης & Προώθησης προϊόντων
& ηλεκτρονικών μέσων

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Marketing δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου και απέκτησε Κριτικό Δίπλωμα! Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν αύξηση στις πωλήσεις τους, επιχειρηματική ανάπτυξη και γενικότερα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Εκτελεί προγράμματα και αποφάσεις των τμημάτων και των διευθύνσεων μιας επιχείρησης, σχεδιάζει, αναπτύσσει, προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Πραγματοποιούν έρευνες και στρατηγικές Marketing (συλλογή, μελέτη και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή τον ανταγωνισμό, τους μεσολαβητές, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους)

Συμμετέχουν στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέων προϊόντων στην αγορά

Εφαρμόζουν τεχνικές προώθησης των πωλήσεων

Εφαρμόζουν πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους του οργανισμού

Συμμετέχουν στην διαδικασία τιμολόγησης του προϊόντος

Αναλύουν την κίνηση της αγοράς και προβλέπουν τον όγκο πωλήσεων

Μάρκετινγκ

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.
Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

Κάθε είδους επιχείρηση ή οργανισμό που διαθέτει οργανωμένο τμήμα Marketing, Πωλήσεων ή και Διαφήμισης.

•Πολυεθνικές Εταιρίες, (Εταιρείες προώθησης προϊόντων, Εταιρείες διανομής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών)
•Τράπεζες,
•Οργανισμούς,
•Διαφημιστικές Εταιρίες και ΜΜΕ

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες

  • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

    Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

  • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

    Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

  • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

    Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σπούδασε Marketing στο IEK MASTER και απέκτησε Κρατικό Δίπλωμα! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να γνωρίσουν τις σύγχρονες πρακτικές του Marketing σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες θα έχουν εξοικειωθεί με την επιστήμη του Marketing και θα μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά με διευθυντικά στελέχη και έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της προώθησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών

Εξάμηνο Α’

Γενική Λογιστική Ι


Δίκαιο Ι


Οικονομικά Μαθηματικά Ι


Στατιστική Ι


Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Τεχνική Συναλλαγών


Marketing


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Γενική Λογιστική ΙΙ


Δίκαιο ΙΙ


Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ


Στατιστική ΙΙ


Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Οικονομική των Επιχειρήσεων


Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Εξάμηνο Γ’

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Δημόσιες Σχέσεις


Επεξεργασία Κειμένου


Έρευνα Marketing


Διαφήμιση – Διαφημιστικά Μέσα


Marketing Λιανικού Εμπορίου – Χονδρεμπορίου και Φυσικής Διανομής


Διοίκηση – Σχεδιασμός Πωλήσεων


Συμπεριφορά καταναλωτή


Στρατηγική & Σχεδιασμός Marketing (Marketing Plan)

Εξάμηνο Δ’

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing


Προγραμματισμός Άμεσου Marketing – Προωθήσεων – Δημοσίων Σχέσεων


Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου


Διεθνές Marketing


Marketing Υπηρεσιών


Διοίκηση Marketing


Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ)


Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστεια

Call Now