Πληροφορική

Σχολές Πληροφορικής στα Βόρεια και Νότια προάστια! Στις σύγχρονες κοινωνίες με τη χρήση όλο και περισσοτέρων ψηφιακών μέσων (smartphone, tablet, Η/Υ) απαραίτητοι είναι οι επαγγελματίες που θα δημιουργούν τα κατάλληλα προγράμματα και εφαρμογές. Οι σπουδές στον τομέα της «Πληροφορικής» θεωρούνται από τις πιο εύστοχες επιλογές για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η ανάγκη χρήσης και εξειδίκευσης σε ψηφιακά μέσα καθιστούν τον επαγγελματία απαραίτητο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι πτυχιούχοι συνδυάζουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό με την ικανότητα και τη φαντασία, τη δράση με την τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργούν μια συναρπαστική «πραγματικότητα» στον κόσμο των επιχειρήσεων.