3D Animation

Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας-
Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε 3D Animation στο IEK MASTER! O 3D Animator (Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος) είναι ο επαγγελματίας που κατέχει τις γνώσεις και τις ικανότητες για να σχεδιάζει κινούμενες εικόνες τριών διαστάσεων, κινούμενα σκίτσα, τρισδιάστατους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Αποτελεί ένα επάγγελμα ιδανικό για ανθρώπους με έντονες ιδέες, φαντασία, ταλέντο και δημιουργικότητα.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Χρησιμοποιούν βασικά πακέτα ψηφιακών εφαρμογών (Photoshop, Illustrator κ.λ.π.)

Δημιουργούν τεχνικές τρισδιάστατης κίνησης με Η/Υ (3D animation)

Γνωρίζουν βασικές τεχνικές της γραφιστικής και της εικαστικής δημιουργίας και κατέχουν την τεχνική του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου

Λαμβάνουν, επεξεργάζονται και εκτυπώνουν φωτογραφίες

Γνωρίζουν να επεξεργάζονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ηχητικό υλικό

Γνωρίζουν τεχνικές σκηνοθεσίας, φωτισμού και χρήσης κάμερας

3D Animation

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Εταιρίες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων
• Εταιρίες διαφημιστικών, κινηματογραφικών παραγωγών
• Τηλεοπτικούς σταθμούς
• Εταιρίες σχεδιασμού ιστοσελίδων
• Επιστημονικά Ιδρύματα
• Μουσεία
• Ιδρύματα μελετών για την παρουσίαση διαλέξεων και τη σχεδίαση ηλεκτρονικών οδηγών

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι ικανοί να επεξεργαστούν ηλεκτρονικά την εικόνα και να δημιουργήσουν μια νέα εικονική πραγματικότητα.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να δημιουργήσουν ένα νέο εικαστικό περιβάλλον στο χώρο της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και να υποστηρίξουν.

Εξάμηνο Α’

Ιστορία τέχνης Ι


Γραφιστική Ι


Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο


Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας


Χρώμα γραφικών τεχνών


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Ιστορία τέχνης ΙΙ


Γραφιστική ΙΙ


Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο


Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας


Ηλεκτρονική επεξεργασία μακέτας


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας


Εικονογράφηση-storybording


Σενάριο – σκηνοθεσία


Μουσική


3D Animation


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας


Σενάριο – σκηνοθεσία


Μουσική


3D Animation


Διαθεματική εργασία


Πρακτική άσκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now