Γραφιστική

Γραφίστρια

Γραφίστας εντύπου
και ηλεκτρονικών
μέσων

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Γραφιστική στο IEK MASTER με Κρατικό Πτυχίο! Ως επαγγελματίας, ο Γραφίστας, είναι ο δημιουργός πρωτότυπου σχεδιαστικού – οπτικοακουστικού υλικού, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Παρακολουθεί και μεθοδεύει όλα τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων βασιζόμενος στις οδηγίες του εκάστοτε πελάτη ενός έργου.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τη λειτουργία των συστημάτων Macintosh/PC Windows

Υλοποιούν τη μακέτα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά, εξειδικευμένα προγράμματα και δημιουργούν τελικά ψηφιακά αρχεία

Χειρίζονται τα περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή κ.λπ.) και διαχειρίζονται το υλικό

Πραγματοποιούν επαγγελματική, ψηφιακή επεξεργασία στις εικόνες, τις κινούμενες εικόνες και τα σχέδια

Αναλαμβάνουν γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή

Συγκροτούν βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Επιβλέπουν την εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής

Γραφιστική

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Περιοδικά και Εφημερίδες
• Τηλεόραση και Κινηματογράφο
• Εκδοτικούς οίκους και Τυπογραφεία
• Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων
• Διαφημιστικές Εταιρείες
• Ατελιέ Γραφικών Τεχνών
• Εταιρείες σχεδιασμού ιστοσελίδων
• Εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα με αρμοδιότητες γραφιστικού σχεδιασμού προϊόντων (Συσκευασία, ετικέτες κ.τ.λ.)

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι ικανοί να εκτελούν – υλοποιούν γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή, να επιβλέπουν την εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής της και να δημιουργούν μηνύματα που να πείθουν και να συγκινούν τον αποδέκτη
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες διακρίνονται για την τη βαθιά γνώση των ψηφιακών μέσων και των εφαρμογών τους, για την υψηλή αισθητική και τις σχεδιαστικές τους ικανότητές, για την παρουσίαση, εξέλιξη και ολοκλήρωση του εικαστικού αποτελέσματος στα διάφορα μέσα, παραδοσιακά και σύγχρονα.

Εξάμηνο Α’

Ιστορία Τέχνης Ι


Γραφιστική Ι


Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο


Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου και Πολυμέσων


Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας


Χρώμα Γραφικών Τεχνών


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Ιστορία Τέχνης ΙΙ


Γραφιστική ΙΙ


Σχέδιο – Χρώμα – Σκίτσο


Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας


Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας


Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας


Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σελίδας Ι


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων


Γραφιστική για τα Πολυμέσα Ι


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Ηλεκτρονική Επεξεργασία σελίδας ΙΙ


Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ


Γραφιστική για τα Πολυμέσα ΙΙ


Διαθεματική Εργασία


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now