Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Δικτύων
& Τηλεπικοινωνιών

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ο Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας, υπεύθυνος για εργασίες εγκατάστασης (installation) του software και hardware των συστημάτων Η/Υ, των επικοινωνιών και των δικτύων. Φροντίζει ακόμη για την ομαλή λειτουργία, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και για την προγραμματισμένη ή μη, εκκίνηση ή παύση λειτουργίας των συστημάτων των ηλεκτρονικών μέσων σε μία ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, την εσωτερική δομή, οργάνωση και λειτουργία του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή

Διαβάζουν, ερμηνεύουν και αξιοποιούν κατασκευαστικά σχέδια ή σκαριφήματα και διαγράμματα φάσεων για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων

Ελέγχουν το ρυθμό, την ποιότητα και την πορεία της εργασίας των συστημάτων εκτελώντας όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και αλλαγές

Ερμηνεύουν, αναλύουν, συγκρίνουν, αξιολογούν, συνθέτουν και παρουσιάζουν πληροφορίες, με χρήση υπολογιστικής μηχανής

Παρατηρούν και επιλύουν δυσλειτουργίες στα συστήματα προμήθειας, διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων, που αφορούν την πορεία της παραγωγής

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων
• Επιχειρήσεις κατασκευής και υποστήριξης προϊόντων δικτύων και πληροφορικής
• Οργανισμούς, Υπουργεία, Τράπεζες στις υπηρεσίες Πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής
• Internet service providers
• Επιχειρήσεις ως Network administrator
• Επιχειρήσεις ως στελέχη με καθήκοντα administrator δικτύων Η/Υ
• Μηχανογραφικά Κέντρα ως στελέχη
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναπτύσσοντας τη δική του επιχείρηση εγκατάστασης, αξιοποίησης και συντήρησης Η/Υ και Δικτύων και υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σπούδασε Τεχνικός Δικτύων με Κρατικό Δίπλωμα! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να ελέγχουν το ρυθμό, την πορεία της εργασίας και την ποιότητα των υπολογιστικών συστημάτων και να εκτελούν όλες τις ρυθμίσεις ή / και αλλαγές εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλίσουν τη ζητούμενη ποιότητα.

Εξάμηνο Α’

Αγγλικά I


Εισαγωγή στη Πληροφορική


Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών


Λειτουργικά Συστήματα Ι


Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Αγγλικά IΙ


Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις


Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ


Τηλεπικοινωνίες


Δίκτυα Υπολογιστών Ι


Διαχείριση Δικτύων Ι


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Αγγλικά IIΙ


Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ & ΙΙΙ


Κινητή Τηλεφωνία


Διαχείριση Δικτύων ΙΙ


Εγκατάσταση Δικτύων (δομημένη καλωδίωση)


Τηλεφωνικά Κέντρα


Ασφάλεια Δικτύων


Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Διαθεματική Εργασία


Πρακτική Άσκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now