Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ο Τεχνικός Υπολογιστών είναι ο σύγχρονος επαγγελματίας ηλεκτρονικός, που ασχολείται με τη διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη κάθε εταιρείας. Είναι απαραίτητος για τη λειτουργία όλων των συστημάτων υπολογιστών, πληροφορικής και επικοινωνιών, σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Κύριοι τομείς της απασχόλησής του είναι η εγκατάσταση, η συντήρηση και η αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής του λογισμικού των Η/Υ.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Αναβαθμίζουν τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας των Η/Υ

Εγκαθιστούν, ρυθμίζουν, ελέγχουν, συντηρούν υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα

Υποστηρίζουν τα συστήματα μιας επιχείρησης, δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού

Διαχειρίζονται συστήματα μηχανογράφησης εταιρειών

Πωλούν προϊόντα συνδεδεμένα με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών)

Αξιολογούν σε επίπεδο εφαρμογής - υλοποίησης - συντήρησης εφαρμογές λογισμικού

Τεχνικός Η/Υ

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Επιχειρήσεις συστημάτων υπολογιστών και πληροφορικής
• Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών προϊόντων
• Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων
• Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας
• Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων
• Τμήματα μηχανογράφησης
• Τράπεζες (ATM)
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Internet
• Εταιρείες Πληροφορικής
• Ψηφιακά κέντρα
• (Ως) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
• Διάθεση αναλώσιμων υλικών
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σπούδασε Τεχνικός Υπολογιστών με Κρατικό Δίπλωμα! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να καταρτιστούν στο Software Development Η/Υ με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές διεθνώς. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών οι νέοι επαγγελματίες είναι ικανοί να εγκαθιστούν, ρυθμίζουν, ελέγχουν, συντηρούν εφαρμογές για smartphones, tablets και Η/Υ.

Εξάμηνο Α’

Ηλεκτροτεχνία


Αναλογικά ηλεκτρονικά


Ψηφιακά ηλεκτρονικά


Λειτουργικά συστήματα Ι


Επικοινωνίες δεδομένων


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Αναλογικά ηλεκτρονικά


Ψηφιακά ηλεκτρονικά


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα


Δίκτυα υπολογιστών Ι


Λειτουργικά συστήματα ΙΙ


Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Εξάμηνο Γ’

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα


Αρχιτεκτονική υπολογιστών


Προγραμματισμός Η/Υ


Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής


Περιφερειακές μονάδες Η/Υ

Εξάμηνο Δ’

Διαθεματική εργασία


Πρακτική άσκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now