Συνοδός Βουνού

Συνοδός Βουνού

Σπούδασε στο IEKMASTER

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε τη φόρμα και ενημερώσου άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σε ενδιαφέρει.

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Μαθησιακοί στόχοι

Με την αύξηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, παρατηρείται η ανάγκη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

Ο «Συνοδός βουνού» αναπτύσσει την επαγγελματική δραστηριότητά του ασκώντας καθήκοντα συνοδού ανάβασης κυρίως σε ορειβασία και ορεινή πεζοπορία, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες του βουνού, εντός του τεχνικού πλαισίου που αναφέρεται παρακάτω και σε εναρμονισμό με τη Διακήρυξη του Τιρόλου.

Καθοδηγεί την ομάδα του με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον προκαθορισμένο από αυτόν στόχο. Στο πεδίο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας περιλαμβάνονται: ένας ορεινός όγκος ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, όπως εθνικά πάρκα, σηματοδοτημένα ή μη μονοπάτια, φαράγγια, ορεινοί όγκοι, καταφύγια κ.λπ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ανατομία και φυσιολογία της άσκησης
 • Πλοήγηση, προσανατολισμός και πρόγνωση καιρού
 • Πρώτες βοήθειες και διάσωση
 • Ηγεσία ομάδας
 • Κίνηση σε χειμερινό ορεινό πεδίο
 • Νομικό και οικονομικό πλαίσιο σχετικά με το επάγγελμα
 • Ασφαλής κίνηση και διανυκτέρευση σε ορεινό πεδίο

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο και μοριοδότηση 150 μορίων

Γνωρίζουν τη θεωρία χιονοστιβάδων.

Αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τους βασικούς κινδύνους μέσα σε φαράγγι.

Πλήρης χάραξη και εκτέλεση διαδρομής στο πεδίο

Γνωρίζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για ασφαλή κίνηση σε χειμερινό πεδίο, καθώς και τη χρήση αυτού.

Οργανώνουν χειμερινή κατασκήνωση στο πεδίο.

Ηγεσία ομάδας

Ανάβαση κορφών και διασχίσεις ορεινών όγκων

Άσκηση διάσωσης

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Σε ορειβατικές εκδρομές – εξορμήσεις τις οποίες ο ίδιος διοργανώνει με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Ν. 393/1976.
 • Σε ορειβατικές-πεζοπορικές εκδρομές που διοργανώνει τουριστικό γραφείο.
 • Ως διοργανωτής δραστηριοτήτων υπαίθριας αθλητικής αναψυχής.
 • Επίσης, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ως επιτηδευματίες πάροχοι υπηρεσιών υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων ή ως εργαζόμενοι σε νομικά πρόσωπα παρόχους παρεμφερών δραστηριοτήτων, στην ημεδαπή. Επισημαίνεται δε ότι, σε περίπτωση άσκησης των καθηκόντων του στην αλλοδαπή, οφείλει να εναρμονίζεται με την αλλοδαπή κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια Σπουδών

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Χορηγούμενοι τίτλοι – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Βόρεια Προάστεια

Call Now