Υπεύθυνος Catering

Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering)

Υπεύθυνος Μονάδας
Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering)

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ο Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering) διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία να οργανώνει τη μονάδα που εφοδιάζει με έτοιμα φαγητά επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ελέγχει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης στους τομείς της διοίκησης προσωπικού, της οικονομικής διαχείρισης, των δημοσίων σχέσεων, της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Ο Υπεύθυνος Catering επιπλέον γνωρίζει τις βασικές αρχές διαχείρισης των τροφίμων και της ασφαλούς εργασίας στον επισιτισμό.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης και διαχείρισης των χώρων επισιτισμού

Διαχειρίζονται το προσωπικό παροχής υπηρεσιών συστηματοποιημένου επισιτισμού

Αξιολογούν το ανθρώπινο δυναμικό ως προς τις γνώσεις και την τεχνική εξυπηρέτησης και διαχείρισης υπηρεσιών συστηματοποιημένου επισιτισμού

Εξυπηρετούν τον πελάτη καθ ’όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών επισιτισμού (Προσφορές, προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση υλοποίησης)

Αντιστοιχίζουν τις ανάγκες ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επισιτιστικής επιχείρησης

Αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας

Ασκούν αυτόνομα ή υπό την εποπτεία άλλων διοικητικά και εμπορικά καθήκοντα

Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering)

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Που μπορώ να εργαστώ
Στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:

• Ξενοδοχεία
• Εστιατόρια
• Catering
• Κρουαζιερόπλοια
• Μονάδες επισιτισμού (νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, πανεπιστήμια, ιδρύματα κ.ά.)
• Βιομηχανίες τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
• Εταιρίες τροφοδοσίας μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων
• (Ως) Ελεύθερος Επαγγελματίας- Ιδιοκτήτης επιχείρησης

Μοναδικές Παροχές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο IEK MASTER

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
• Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
• Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
• Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
• Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
• Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
• Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
• Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες

 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την οργάνωση και διοίκηση μια επιχείρησης επισιτισμού Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες, διαθέτουν γνώσεις στην τέχνη της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής, γνωρίζουν υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, τρόπους παρουσίασης των menu και μπορούν να εφαρμόσουν εστιατορική τεχνική, τεχνικές έρευνας αγοράς και επικοινωνίας και επιτυχή εργασία στον επισιτισμό.

Εξάμηνο Α’

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός Κουζίνας


Αρχές Οικονομικής


Τέχνη Μαγειρικής Ι


Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι


Αγγλικά


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Τροφογνωσία


Υγιεινή Τροφίμων


Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ


Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ


Έλεγχος Εμπορευμάτων


Αγγλικά ΙΙ


Η/Υ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Διαιτητική


Τεμαχισμός Κρεάτων Ι


Στοιχεία Εστιατορικής


Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων


Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ


Σύνθεση Μενού


Η/Υ ΙΙ


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Διακοσμητική Παρασκευασμάτων


Οινολογία


Τέχνη Μαγειρικής IV


Λογιστικά Πακέτα


Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now