Υγεία & Πρόνοια

Σπούδασε  Επαγγέλματα υγείας στο IEK MASTER και απέκτησε Κρατικό Δίπλωμα! Ο τομέας της υγείας εξασφαλίζει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεδομένου ότι υπάρχει μία τεράστια γκάμα χώρων, επιχειρήσεων και οργανισμών που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα αυτού του κλάδου ταιριάζουν σε άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με αναλυτική, ερευνητική και δημιουργική σκέψη, καθώς και με δυνατότητες πρακτικών εφαρμογών στους χώρους της ιατρικής και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι απόφοιτοι του τομέα «Υγείας & Πρόνοιας» διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε ιατρικά εργαστήρια και λοιπούς χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.

17 Μαΐου 2017

Νοσηλευτική

17 Μαΐου 2017

Μαιευτική

7 Ιουνίου 2017

Βοηθός Ακτινολόγου

7 Ιουνίου 2017

Βοηθός Μικροβιολόγου

7 Ιουνίου 2017

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη