Διατροφή και Διαιτολογία

Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίαςΣτέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (επαγγελματική συμπεριφορά), που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και να προσανατολίζει ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής. Θεωρείται ο πλέον κατάλληλος επαγγελματίας για τη σύνταξη διατροφικών προγραμμάτων σε άτομα που υποχρεούνται σε ειδικά διαιτολόγια. Επιπλέον παρέχει και ψυχολογική υποστήριξη έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκπόνηση διατροφικών προγραμμάτων.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Παρέχουν υποστήριξη στην αντιμετώπιση διατροφικών δυσλειτουργιών σε όλες τις κλινικές παθήσεις

Παρέχουν υποστήριξη στην αντιμετώπιση διατροφικών δυσλειτουργιών σε όλες τις κλινικές παθήσεις

Εκπαιδεύουν διατροφικά τα άτομα σε προσωπικό ή σε ομαδικό επίπεδο

Συμβουλεύουν βιομηχανίες τροφίμων σε ότι αφορά την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων

Ελέγχουν την ποιότητα παρασκευής των γευμάτων σε χώρους εστίασης

Ελέγχουν τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων τροφίμων και να συμβάλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων

Διατροφή και Διαιτολογία

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ

Οι απόφοιτοι του τμήματος Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας μπορούν να εργασθούν στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα σε:
• Ινστιτούτα αδυνατίσματος
• Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς
• Καταστήματα υγιεινής διατροφής
• Οίκους ευγηρίας
• Παιδικούς σταθμούς & Νηπιαγωγεία
• Κατασκηνώσεις
• Σχολεία
• Κλινικές & Νοσοκομεία
• (Ως) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να καθοδηγούν και να προσανατολίζουν ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής, έχοντας επίγνωση των τεχνικών υγιεινής διατροφής και της καταλληλότητας των τροφίμων της οργάνωσης και διοίκησης διαιτολογικών χώρων
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες, κρίνονται ικανοί να δημιουργούν το ημερήσιο/εβδομαδιαίο/μηνιαίο διαιτολόγιο κάθε ατόμου που θέλει να ελέγξει το βάρος του για λόγους υγείας ή αισθητικής.

Εξάμηνο Α’

Ειδικά θέματα φυσικής


Γενική χημεία


Αρχές διατροφής


Μοριακή βιολογία και γενετική


Ανατομία


Φυσιολογία


Αναλυτική χημεία


Νοσολογία


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Μικροβιολογία


Χημεία τροφίμων


Αρχές Διατροφής Ι


Βιοστατιστική


Βιοχημεία


Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία


Βιοτεχνολογία


Νομοθεσία και δεοντολογία


Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Θεραπευτική διαιτολογία


Παχυσαρκία και μεταβολισμός


Έλεγχος και καταλληλότητα τροφίμων


Ψυχολογία και διατροφή


Διατροφή υγιών ατόμων


Ψυχολογία


Διατροφή


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι


ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ


ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο Δ’

Φαρμακολογία


Αθλητισμός και διατροφή


Οργάνωση και διοίκηση διαιτολογικών χώρων


Κλινική παθολογία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


ΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now