Βοηθός Εργοθεραπείας

Βοηθός Εργοθεραπείας

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Ο Βοηθός Εργοθεραπείας είναι ο επαγγελματίας που συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος θεραπείας που έχει ορίσει ο εργοθεραπευτής, και κατ’ επέκταση στην επιτυχία της θεραπείας. Διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να σχεδιάζει, κατασκευάζει και εφαρμόζει τα ειδικά βοηθήματα στο πλαίσιο της θεραπείας και την επαγγελματική στάση για να θεραπεύει ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές μέσω ειδικών δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Συμμετέχουν και να προωθούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης

Να υποστηρίζουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών βοηθημάτων στο πλαίσιο της θεραπείας

Δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε ο ασθενής να κατορθώσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του στην καθημερινή του διαβίωση, στην εργασία του και στον ελεύθερο χρόνο του

Συμβάλουν στην αποκατάσταση κινητικών προβλημάτων, εγκεφαλικών δυσλειτουργιών και αναπτυξιακών διαταραχών

Βοηθός Εργοθεραπείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Που μπορώ να εργαστώ

• Εργαστήρια Εργοθεραπείας
• Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
• Δομές Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας
• Παιδιατρικές Κλινικές
• Οίκους Ευγηρίας
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ
• Ψυχιατρικές Μονάδες
• Σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών
• Κατ’ οίκον θεραπεία

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες έγραφες από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και Διευκολύνσεις Αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι ικανοί να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία ώστε να συμβάλλουν στη θεραπεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, εφαρμόζοντας την επιστήμη της Εργοθεραπείας.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες κρίνονται ικανοί να στηρίξουν ανθρώπους έτσι ώστε να πετύχουν το μέγιστο επίπεδο ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής, στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα.

Εξάμηνο Α’

Ανατομία


Φυσιολογία


Στοιχεία νοσολογίας


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ


Εισαγωγή στην ψυχολογία


Κινησιολογία I


Βασικές αρχές εργοθεραπείας


Στάδια ανθρώπινης ανάπτυξης


Μοντέλα και προσεγγίσεις στην εργοθεραπεία


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Κινησιολογία II


Τεχνικές εργοθεραπείας


Ψυχοκοινωνική εργοθεραπεία


Παθολογία


Στοιχεία παιδιατρικής


Στοιχεία νευρολογίας


Στοιχεία γηριατρικής


Δεοντολογία και εργοθεραπεία


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Δημιουργικότητα και εργοθεραπεία


Ψυχοπαθολογία


Πρώτες βοήθειες


Δραστηριότητες καθημερινής ζωής


Αξιολόγηση στην εργοθεραπεία


Ειδικές θεραπευτικές τεχνικές


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Εργοθεραπεία στην τρίτη ηλικία


Νευρομυικές διαταραχές και εργοθεραπεία


Αναπτυξιακές διαταραχές και εργοθεραπεία


Οργάνωση και διοίκηση μονάδων εργοθεραπείας


Οι ομάδες στην εργοθεραπεία


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστεια

Call Now