Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Φυσικοθεραπεία με Κρατικό Δίπλωμα στην Αθήνα! Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την επαγγελματική στάση ώστε να εργασθεί σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και γενικότερα σε χώρους όπου εφαρμόζονται τεχνικές για την πρόληψη και αποκατάστασή δυσλειτουργιών του ανθρώπινου σώματος.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι Σπουδαστές είναι σε θέση να:

Υποδέχονται τον ασθενή και τον τοποθετούν κατάλληλα στο χώρο θεραπείας

Προετοιμάζουν τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς

Κατευθύνουν τον φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό του ασθενούς

Υποστηρίζουν την εκπαίδευση και προσαρμογή του ατόμου με αισθητικοκινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) σε παραγωγικές δραστηριότητες

Συνεργάζονται με τον φυσικοθεραπευτή για την εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων και ασκήσεων

Βοηθούν στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, ρευματικών και νευρολογικών παθήσεων

Συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων για υπερήλικες

Προσφέρουν ηθική και ψυχολογική στήριξη

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IΙΕΚ MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

• Εργαστήρια φυσικοθεραπείας – κινησιοθεραπείας
• Ειδικά κέντρα αποκατάστασης
• Νοσοκομεία και κλινικές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
• Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
• Αθλητικά κέντρα, προπόνησης και γυμναστήρια
• Ξενοδοχειακές μονάδες
• Fitness club και SPA
• Ιατρεία θεραπευτικών ιαματικών πηγών
• Ιδρύματα και κέντρα αποθεραπείας για ΑΜΕΑ
• Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και ΚΑΠΗ
• Κατασκηνώσεις

ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες εγγραφές από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και διευκολύνσεις αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Σπούδασε Φυσικοθεραπεία δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου! Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν τις δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας επιλέγεται και καλείται να τις αντιμετωπίσει. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι νέοι επαγγελματίες κρίνονται ικανοί να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες επαγγελματικές μεθόδους με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση των ασθενών.

Εξάμηνο Α’

Ανατομία


Φυσιολογία


ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ


Στοιχεία Νοσολογίας


Στοιχεία Ορθοπεδικής


Στοιχεία Ρευματολογίας


Υγιεινή


Ψυχολογία Αποκατάστασης


Κινησιολογία Ι


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο B’

Κινησιολογία ΙΙ


Αρχές Μάλαξης


Στοιχεία Χειρουργικής


Στοιχεία Παιδιατρικής


Στοιχεία Νευρολογίας


Στοιχεία Γηριατρικής


Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι


Αρχές μετακίνησης ασθενών


Κινησιοθεραπεία


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Γ’

Αρχές Μάλαξης


Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙ


Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας


Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων


Πρώτες Βοήθειες – Περίδεση


Αθληιατρική


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εξάμηνο Δ’

Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης


Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας


Εργομετρία


Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙΙ


Νοσηλευτική


Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποκτήστε Έκπτωση στα δίδακτρα!

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

  Νότια Προάστια

  Ελληνικό – Αργυρούπολη

  Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστια

  Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

  Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

  Email: info@iekmaster.gr

  Βόρεια Προάστεια

  Call Now