Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

Σπούδασε στο IEKMASTER

Μαθησιακοί στόχοι

Σπούδασε Βοηθός Φαρμακείου με Κρατικό Δίπλωμα στην Αθήνα! Ο «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί το έργο του φαρμακοποιού σύμφωνα με τις οδηγίες του. Διαθέτει πλήρη κατάρτιση στην πρακτική εργαστηριακή παρασκευή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, ώστε να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του φαρμακοποιού. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων

οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να:

Παρέχουν φαρμακευτικές υπηρεσίες πρόληψης και ενημερώνουν το κοινό για την καθημερινή υγιεινή

Εκτελούν οδηγίες – συνταγολογία για την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, έχοντας την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικά σωστού προϊόντος

Έρχονται σε επαφή και εξυπηρετούν το κοινό στη διάθεση φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, διαχειρίζονται και ολοκληρώνουν τις συναλλαγές

Συσκευάζουν, αποθηκεύουν και φυλάσσουν τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε κατάλληλες αποθήκες και χώρους σύμφωνα με τους κανονισμούς

Ιεραρχούν κατά προτεραιότητα και σημαντικότητα εναλλακτικές προσφερόμενες λύσεις για τη προμήθεια αναλωσίμων και μη υλικών

Κοστολογούν, επιλέγουν και αξιολογούν προσφορές ή προμήθεια αναλωσίμων και μη υλικών

Βοηθός Φαρμακείου

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IIEK MASTER είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Μια αναγνώριση που δίνει στους απόφοιτους του IIEK MASTER προβάδισμα στην Αγορά Εργασίας.

Αναγνώριση Πτυχίου

Πτυχίο απολύτως ισότιμο με αυτό του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον μοριοδότηση 150 μονάδων σε πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. (Στηρίζεται στο άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/20-9-02).

Παράλληλα ισχύει η αναγνώριση του Διπλώματος ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο Δημόσιο.

Βάσει των ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ115/Α/31-12-2003, Εγκ. ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α/9-06-2006), Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/A/3-08-2007).

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΕΚ MASTER

To Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του IEK MASTER προωθεί τα βιογραφικά των Σπουδαστών σε 7.000 συνεργαζόμενες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντάς τους Πρακτική Άσκηση στον Τομέα των Σπουδών τους.

Τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες καταρτιζόμενοι έχουν προσληφθεί, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
με την υποστήριξη και την εγγύηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER.

Που μπορώ να εργαστώ

Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ MASTER στην ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» έχουν πιστοποιήσει

τις γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματικές ικανότητες που τους καθιστούν ικανούς να εργασθούν σε:

– Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.

– Σε ιδιωτικά φαρμακεία

– Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)

– Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων

– Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.

– Σε διαγνωστικά εργαστήρια

– Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

– Σε Κέντρα Ερευνών

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ το οποίο αποκτάται μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης,  εντάσσεται στο επίπεδο (5) του Εθνικού και στο Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Μια αναγνώριση που δίνει στους απόφοιτους του ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΕΚ προβάδισμα στην Αγορά Εργασίας.


ΙΕΚ ΜASTER… Πραγματική Εμπειρία Εκπαίδευσης

Το ΙΕΚ ΜΑSTER στηρίζει τους σπουδαστές του και προσφέρει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική στους σπουδαστές
 • Ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση
 • Χτίσιμο επαγγελματικού προφίλ
 • Πρόσθετη κατάρτιση σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Ομαδική ασφάλιση σπουδαστών μας
 • Αναβολή στράτευσης (βάσει της σχετικής νομοθεσίας)
 • Μαθήματα ξένων γλωσσών με δυνατότητα πιστοποίησης ως πρόσθετο προσόν για εξειδικευμένη απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
 • Οργανωμένη συμμετοχή σε projects και εργασίες
 • Διάθεση αναλώσιμων υλικών
 • Σημαντικές εκπτώσεις σε ωφελουμένους Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου μας, σε νέες εγγραφές από συστάσεις ήδη σπουδαστών μας και διευκολύνσεις αποπληρωμής σε άτομα με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, σε προεξόφληση διδάκτρων, σε άτομα ΑΜΕΑ κλπ.
 • Εξασφαλισμένη απασχόληση!

  Εξασφαλίζουμε άμεση προώθηση στην αγορά εργασίας, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, μέσα από πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του ομίλου μας.

 • Γίνε επιχειρηματίας όχι απλά… επαγγελματίας!

  Παρέχουμε ειδική εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση για προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ) για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια στην επιχειρηματικότητα.

 • Μετεκπαίδευση ευρωπαϊκών προτύπων

  Προσφέρουμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας iclass.gr και iclasslive.gr.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ο «Βοηθός Φαρμακείου» συμβάλλει στη παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, στη ποιοτική και ποσοτική εξέταση προϊόντων  στον έλεγχο καθαρότητας των πρώτων υλών, σε υπολογισμούς για τη παρασκευή προϊόντων αλλά και τη προμήθεια αναλωσίμων. Η κατάρτισή του περιλαμβάνει:

Εξάμηνο Α’

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι


ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο B’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ


ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ


ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ


ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο Γ’

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι


ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Ι


ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο Δ’

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ενημερωθείτε άμεσα, εύκολα και δωρεάν για τη σχολή που σας ενδιαφέρει από όπου και αν βρίσκεστε.

Νότια Προάστια

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9966992

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστια

Μαρούσι – Νέο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, T.K.: 14121

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2712588

Email: info@iekmaster.gr

Βόρεια Προάστεια

Call Now