Σεμινάριο Βιοκλιματική Προσέγγιση Σχεδιασμού Υπαίθριων Χώρων

Ο Τομέας Γεωπονίας του ΙΙΕΚ MASTER και οι ειδικότητες ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΠΙΟΥ διοργανώνουν ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR με θέμα Βιοκλιματική Προσέγγιση Σχεδιασμού Υπαίθριων Χώρων

Ημερομηνία: Δευτέρα 08/02/2021
Ώρα:18.30-20.30

Τρόπος Διεξαγωγής:
Online, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. (*αναλυτικές οδηγίες με το link παρακολούθησης θα λάβετε με email την ημέρα διεξαγωγής σεμιναρίου. Συμπληρώστε προσεκτικά την παρακάτω φόρμα συμμετοχής.)

Περιεχόμενο
Η βιοκλιματική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής τοπίου αναφέρεται σε ένα οικολογικό σχεδιασμό με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, τον άνεμο, την υγρασία και άλλες περιβαλλοντικές πηγές.
Το δωρεάν σεμινάριο Βιοκλιματική Προσέγγιση Σχεδιασμού Υπαίθριων Χώρων εξετάζει την ένταξη βιοκλιματικών αρχών στο σχεδιασμό των υπαίθριων χώρων με στόχο την αναβάθμισή τους, καταγράφοντας παράλληλα μεθοδολογίες, εργαλεία ανάλυσης, παρακολούθησης και αποτίμησης της βιοκλιματικής προσέγγισης

Αναλυτικά:

Α’ ΜΕΡΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Υποενότητες:
– Τι ορίζουμε βιοκλιματικό σχεδιασμό και βιοκλιματική προσέγγιση
– Ποιά είναι η σημασία του βιοκλιματικού σχεδιασμού
– Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του

Εισηγήτρια: Μεταξά Μαρία
Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυτοπροστασίας του Γ.Π.Α.
Εργάζεται ως εκπαιδεύτρια σε Ι.Ε.Κ. και ως Γεωπόνος σε Εταιρία που διενεργεί Εφαρμογές Δημόσιας Υγείας

Β΄ ΜΕΡΟΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Υποενότητες:
– Αναφορά των σχετικών παραγόντων που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες
– Αλληλεπίδραση παραγόντων – περιβάλλοντος
– Συνέπειες κακής εκτίμησης
Περιορισμός – Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εισηγητής: Προφήτης Στέφανος
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος. Απόφοιτος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργαστηριακός Συνεργάτης του μαθήματος της Συστηματικής Βοτανικής στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (2017-2019). Εργάζεται από το 2019 στην NCC ΕΠΕ για τη διατήρηση και αποκατάσταση οικοτόπων.

Έχει συμμετάσχει σε σειρά προγραμμάτων παρακολούθησης και προστασίας της ορνιθοπανίδας, καθώς και σε Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Σχέδια Αποκατάστασης Υγροτόπων και προγράμματα Life για την προστασία ειδών και οικοτόπων. Είναι συνεργάτης καταγραφών πεδίου και ικανός χειριστής του προγράμματος ArcGIS. Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης σε σχέση με την διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την προστασία περιβάλλοντος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γ’ ΜΕΡΟΣ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Υποενότητες:
– κριτήρια επιλογής φυτικών ειδών
– σημαντικά φυτικά είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμόρφωση υπαίθριων χώρων
– προβλήματα που δημιουργούνται
– αντιμετώπιση προβλημάτων

Εισηγητής: Φωτιάδης Γεώργιος
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος. Απόφοιτος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Ακολούθως, στο ίδιο Τμήμα, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το 2004 παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής με αντικείμενο τη φυτοκοινωνιολογία. Από το 2000 έως και το 2015 δίδαξε, ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο της Δασικής Βοτανικής, ενώ έχει διδάξει και σε εξειδικευμένα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο.

Από τις 1/9/2016 έως τις 30/11/2017 υπήρξε Ερευνητής Δ’ στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, ενώ από τις 1/12/2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και από τις 29-01-2019 Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει από το 1998, ως υπεύθυνος ή επιστημονικός συνεργάτης ειδικός σε θέματα χλωρίδας και βλάστησης, σε πάνω από 60 ελληνικά και ευρωπαϊκά, ανταγωνιστικά και μη, ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες σε διάφορα ιδρύματα (Α.Π.Θ., Ι.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Καβαλας και ΤΕΙ Λάρισας κ.ά.) και σε συνεργασία με Φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις κ.ά.). Παράλληλα έχει συμμετάσχει στην έκδοση 12 βιβλίων με επιστημονικό περιεχόμενο για θέματα χλωρίδας και βλάστησης, ενώ συμμετέχει σε πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε 7 ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Επίσης, έχει πάνω από 15 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και πάνω από 25 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με κριτές.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

 


 

Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής

Φόρμα Συμμετοχής

Τρόπος Παρακολούθησης :
OnlineΔια ζώσης ΙΕΚ Μaster Aργυρούπολης

Έχετε σχετικές σπουδές στο αντικείμενο;
ΝαιΌχι

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.
Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.