ΙΕΚ ΜΑSTER: Ταξίδι στην Ευρώπη μέσω του προγράμματος ΕRASMUS+ για τους σπουδαστές μας

Πρόγραμμα Erasmus+ για τους σπουδαστές του ΙΕΚ Master! Μια μοναδική εμπειρία έζησαν οι σπουδαστές των ειδικοτήτων Τεχνικός Δασικής Προστασίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ταξιδεύοντας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS+.
Στόχος του Προγράμματος ήταν σπουδαστές μας να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με σκοπό την προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και την ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη κατάρτισή τους στο επιστημονικό αντικείμενο.
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, ενημερώσεις και καταρτίσεις για την ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής τοπίου του Βουκουρεστίου. Σε όλες τις περιοχές μελέτης που πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις οι σπουδαστές κατανόησαν με βιωματικά παραδείγματα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση τοπίου, τα κατασκευαστικά έργα και την διαχείριση του αστικού πρασίνου.