ΙΕΚ Master, Erasmus+, ΙΚΥ

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΜΑSTER συμμετέχει σε Πρόγραμμα Εrasmus+

To I.I.E.K. MΑSTER πρώτο στη σειρά για το 2020 αναπτύσσει σχέση συνεργασίας και πραγματοποιεί σχέδιο διακρατικής κινητικότητας, συνολικής διάρκειας 14 ημερών, σε χώρα συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Εrasmus+ εντός της Ε.Ε. με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους του να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και την ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη κατάρτισή τους στο επιστημονικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει.

Μέσω της δράσης αυτής θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μία νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το Σχέδιο Κινητικότητας του Ι.Ι.Ε.Κ. ΜASTER αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε απο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+:

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.
Το Πρόγραμμα Erasmus + αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στο προσωπικό και στους καταρτιζόμενους των δικαιούχων φορέων τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακρατική κινητικότητα σε μια άλλη χώρα του Προγράμματος με σκοπό να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.