Γραμματέας Διεύθυνσης άρθρο

Γραμματέας Διεύθυνσης: Η «μυστική» δύναμη μιας επιτυχημένης Επιχείρησης!

Μία επιχείρηση για να είναι επιτυχημένη και βιώσιμη, απαιτεί οργάνωση, καθοδήγηση και μεθοδικότητα. Ο απόφοιτος, του ΙΕΚ MASTER, «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών» μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται τις καθημερινές ανάγκες μιας επιχείρησης θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά.

Ο Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών, εφόσον ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ΙΕΚ MASTER, είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει τις τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, μιας βιομηχανίας, ενός φορέα ή ενός οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες της φοίτησής του αρχίζει να χρησιμοποιεί όλες τις μηχανές γραφείου.

Εξασκείται καθημερινά και μαθαίνει να συντάσσει, να δακτυλογραφεί και να διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία.

Ιδιαίτερη έμφαση, μέσα από τη φοίτησή του στο ΙΕΚ ΜASTER, δίνεται στην διαχείριση των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, ο πτυχιούχος Γραμματέας Διεύθυνσης, είναι σε θέση να σχεδιάζει και να καθοδηγεί τους υπαλλήλους στην επίτευξη του εκάστοτε στόχου.

Κατέχει την εμπειρία να οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών κ.τ.λ..

Ως επαγγελματίας, είναι ικανός να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης.

Τέλος, γνωρίζει πώς να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον.

Ο Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών μπορεί να εργαστεί στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα σε:

  • Τράπεζες
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυτιλία
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις
  • Κάθε εργασιακό χώρο που απαιτείται η υποστήριξη από εξειδικευμένο και έμπειρο άτομο στη διαχείριση υποθέσεων γραμματείας.

Σπούδασε Γραμματέας Διεύθυνσης στον Τομέα της Οικονομίας & Διοίκησης στο ΙΕΚ MASTER και δημιούργησε την καριέρα που σου αξίζει!

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

IEK MASTER | Συμμαχία για την απασχόληση

Περισσότερες Πληροφορίες

Τηλ: 216 000 9 000

www.iekmaster.gr