Τι πρέπει να ξέρετε για τα ΙΕΚ άρθρο

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK)

Τι είναι τα Ι.Ε.Κ.;

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) Δημόσια και Ιδιωτικά, εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος τους είναι να παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων.

Παράλληλα, στους καταρτιζόμενους παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων, σχετικών με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ομαλή και εύρυθμη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;

Για τις διάφορες ειδικότητες των ΙΕΚ, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι:

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)
  • ΣΕΚ
  • ΙΕΚ

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών στα ΙΕΚ;

Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχει διάρκεια 5 εξάμηνα:

4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες)

1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας (960 ώρες)*

*μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια του 3ου και του 4ου εξάμηνου.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Φεβρουάριο και το εαρινό αρχίζει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ;

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν -υποχρεωτικά- θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Νόμος 4283/10-9-2014 (ΦΕΚ 189Α’), άρθρο 12 παράγραφος 1 εδάφιο στ).

Τι τίτλο σπουδών αποκτούν οι καταρτιζόμενοι μετά τη φοίτηση στα ΙΕΚ;

  • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5
  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ειδικότητας έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και αφού έχετε αποκτήσει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε να συμμετέχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Εξετάσεις πιστοποίησης

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο δύο φορές τον χρόνο. Στην εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνονται πρακτικό και θεωρητικό μέρος, ενώ οι απόφοιτοι Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα σε όλη την Ελλάδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν απαιτείται για όλα τα επαγγέλματα, καθώς η πρόσβαση σε πολλά από αυτά είναι ελεύθερη.

Από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση, αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

Οι νέοι που επιθυμούν να καταρτιστούν σε κάποια από τις ειδικότητες που προσφέρονται στα ΙΕΚ, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται έγκυρα από τους Συμβούλους του ΙΕΚmaster για τα επαγγελματικά δικαιώματα των προσφερόμενων ειδικοτήτων και για τις επιλογές που θα τους παρέχει το δίπλωμά τους ως προς την εύρεση εργασίας.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.